Obavijest vinogradarima! 14.06.2017.

Zbog intenzivnog porasta lisne mase i najavljenih oborina u narednim danima raste mogućnost infekcije uzročnicima :plamenjače ,pepelnice i sive plijesni. Zaštitu od plamenjače ( Plasmophara viticola) treba nastaviti jednim od sistemičnih pripravaka:   Acrobat MZ, Profiler, Mikal Premium F, Forum Star DF, Curzate F SC, Ridomil  Gold  Combi 45 WG, Mildicut  SC , Pergado F/M  , Fantic F/M,  VeritaMelody Duo 66,8 WG, Equation Pro,Orvego, Antracol  Combi WP 76. Fungicidi koji sadrže folpet imaju postrani učinak na uzročnika sive plijesni.

Za zaštitu od uzročnika pepelnice (Erysiphe necator) preporučamo jedan od pripravaka: Crystal, Nativo WG, Talendo , Talendo Extra, Luna Experince,  Falcon  EC 460, Indar 5 EW, Dynali, Fond 12 E, Systhane 24 E, Mystic EC, Stroby DF, Vivando SC,  Domark ME ili Postalon 90 SC.

Zaštitu od uzročnika sive plijesni ( Botrytis cinerea) moguće je napraviti jednim od specifičnih botriticida: Cantus, Pyrus 400 SC, Teldor SC 500Chorus 75 WG , Switch 62,5 WG,Geoxe.

Suzbijanje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 46/2017) upućuju  se svi posjednici vinove loze na praćenje populacije američkog cvrčka prijenosnika fitoplazmi  .U Dubrovačko-neretvanskoj županiji prije dvije godine štetnik je pronađen  na području Pelješca, Korčule i Staševice. U slučaju sumnji na ulov štetnika ili simptoma fitoplazmi kontaktirati Fitosanitarnog inspektora,  Zavod za zaštitu bilja HCPHS ili Savjetodavnu službu.  Prvo suzbijanje navedenog štetnika radi se nakon cvatnje , a drugo nakon  2-3 tjedna . Za suzbijanje registrirani su  insekticidi: Actara 25 WG, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5FL, Nurelle D, Chromorel D, Asset, Cythrin max i Reldan 22 EC. Pripravak Asset ima dopuštenje u ekološkoj proizvodnji.

Informacije o zlatnoj žutici vinove loze dostupne su na letku Zlatna žutica vinove loze.

Pripravke primijeniti sukladno uputama na etiketi sredstva za zaštitu bilja, poduzimajući mjere o dodatnoj zaštiti pčela i drugih neciljanih organizama.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na adresihttp://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 Ivana Tomac Talajić dipl. ing. agr.

Pripremi za ispis