Obavijest proizvođačima krumpira! 14.06.2017.

Današnje oborine kao i mogućnost pojave kiše krajem tjedna, mogu stvoriti povoljne uvijete za  razvoj plamenjače krumpira (Phytophora infestans).

Pregledom usjeva krumpira za sada su primijećeni simptomi crna pjegavost (Alternaria solani) .

Kako ne bi došlo do pojave i širenja ovih bolesti potrebno je provesti zaštitu nekim od pripravaka navedenih u tablici 1.

Tablica 1.

Djelatna tvar

Naziv pripravka

Bolest

Difenconazol

DIFCOR

NARITA

Alternaria solani

Azoksistrobin

ORTIVA

TAZER

Altrenaria solani

Benalaksil + mankozeb

FANTIC M

GALBEN M

 

Phythphora infestans

 

Fosetil+ mankozeb

ALFIL DUPLO

FYLAL DOUBLE

Phythphora infestans

Benalaksil + bakar

GALBEN C 

Phythphora infestans

 

Metalaksil-M i mankozeb

 

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE 

 

Phythphora infestans

Metalaksil-M

Klortalonil

 

FOLIO GOLD

 

Phythphora infestans

Propamokarb +flupikolid

INFINITO

Phythphora infestans

Propanokarb+cimoksanil

PROXANIL 450 SC

Phythphora infestans

Dimetomorf + mankozeb

ACROBAT MZ WG

Phythphora infestans

Altrenaria solani

Mandipropamid

REVUS

Phythphora infestans

Mandipropamid + mankozeb

PERGADO MZ

Phythphora infestans

Cimoksanil + propineb

ANTRACOL COMBI WP 76

Phythphora infestans

Altrenaria solani

Cimoksanil

CYMBAL WG

Phythphora infestans

Cimoksanil+bakar

CURSATE B WG

Phythphora infestans

Cimoksanil+mankozeb

KAIROS M

MANOXANIL

NAUTILE DG

 

PROFILUX

Phythphora infestans

 

 

Phythphora infestans

Altrenaria solani

Ciazofamid

RANMAN 400 SC

RANMAN TOP

Phythphora infestans

Famoksadon + cimoksanil

EQUATION PRO

Phythphora infestans

Iprovalikarb + propineb

MELODY DUO 66,8 WG*

Phythphora infestans

Piraklostrobin

Boskalid

SIGNUM

Altrenaria solani

Azoksistrobin

Fuazinam

ZIGNAL SUPER

Phythphora infestans

Altrenaria solani

Amisulbrom

LEIMAY

Phythphora infestans

     

*Krajnji rok za primjenu sredstva 01.10.2018.

Kod većine proizvođača je izvršeno tretiranje protiv krumpirove zlatice tako da je potrebno pratiti eventualnu novu pojavu.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
e-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

 

Pripremi za ispis