Obavijest proizvođačima kasnog kupusa 14.06.2017.

Od početka lipnja započinje sadnja presadnica kasnog kupusa na otvoreno. Upozoravaju se proizvođači da je intenzivan let druge generacije kupusne muhe (Delia radicum) da će započeti masovno odlaganje jaja i  kroz približno tjedan dana izlazak ličinki ove generacije koje rade štete na korijenu i vratu korijena presadnica. Odložena jaja vidljiva su na vratu presadnice ako se presadnica savije. Jaja su bijela, ovalna i obično odloženo do 10- tak jaja u gomilici. Ličinke su mliječno bijele bez vidljive glave i nogu.

Neposredno nakon izlaska ličinki iz jaja potrebno je provesti zaštitu primjenom jednog od insekticida na osnovi aktivne tvari dimetoata:

ROGOR 40, CHROMOGOR, PERFEKTHION, CALINOGOR

Dozvoljena su najviše dva tretiranja u vegetacijskoj sezoni. Prskati treba u zoni vrata korijena, doza 1 l/ha, preporučena količina vode je 600 l/ha. Navedenim insekticidima preporučuje se na manjim parcelama zalijevanje biljaka. Utrošak škropiva je 80 do 100 ml po biljci.

Karenca primjenom prskanjem 21 dan, kod primjene zalijevanjem 42 dana.

Nakon presađivanja presadnica kupus može se provesti zaštita od korova primjenom fungicida ovisno o vrsti korova. 

FOCUS ULTRA EC (cikloksidim)

doza primjene 1-1,5 l/ha jednogodišnje trave kada je korov u fazi 3-5 listova do punog razvoja korova;
3-4 l/ha višegodišnje trave, kada je korov visok 20-30 cm ili pred cvatnju korova
K- 28 dana

FUSILADE FORTE EC (fluazifop-p-butil)

doza primjene – 0,8-1,0 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova u kupusu u stadiju kada korovi imaju 2-4 lista.
1,3-1,5 l/ha za suzbijanje divljeg sirka (Sorghum halepense) u stadiju 15-20 cm visine
1,5-2 l/ha za suzbijanje pirike (Agropyron repens) u stadiju 10 – 20 cm visine
2 l/ha za suzbijanje zubače (Cynodon dactylon) kada je korov visine 10 do 15 cm. 
primjenjuje se uz utrošak škropiva od  200 – 400 l/ha
ne preporuča se miješanje sa herbicidima jer se može javiti antagonizam i smanjenje učinka na višegodišnje trave.
K -49 dana

TOMIGAN 250 EC (fluroksipir)

suzbija jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove u kupusu
primjenjuje se u stadiju razvoja kupusa od pojave 5 pravih listova kada je voštana prevlaka na listovima potpuno formirana
ne koristiti odmah nakon kiše tj. koristiti kad se ponovno formira voštana prevlaka
ne koristiti kod temperatura iznad 25°C
korovi su najosjetljiviji u stadiju razvoja od 2-4 lista.
dozvoljeno je maksimalno jedno tretiranje u sezoni
doza primjene 0,8 l/ha

 BUTISAN S (metazaklor)

dozvoljen za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u bijelom i crvenom kupusu
primjenjuje se u dozi 2 l/ha na lakšim do srednje teškim tlima i 2,5 l/ha na srednje teškim i teškim tlima

tretirati treba 8 – 10 dana nakon presađivanja kupusa na dobro pripremljeno tlo na kojem se mehanički uništeni postojeći korovi
K- 70 dana

     SULTAN 50 SC – metazaklor

vrijeme primjene: 7-10 dana nakon  presađivanja presadnica kad se kupus nalazi u fazi razvoja 3-6 listova, a prije nicanja korova tj. u nicanju u dozi 1,5-2 l/ha uz utrošak 200-400 l/ha vode
za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova
primjena u: kupusu, brokuli, cvjetači, kelju
 K-42 dana

     LENTAGRAN 45 WP (piridat)

suzbija širokolisne i neke uskolisne korove u kupusu, kelju, kelju pupčaru, brokuli,cvjetači, korabi
primjenjuje se nakon presađivanja u najvećoj količini do 2 kg/ha
preporuka je tretiranje provesti u mlađim razvojnim stadijima korovnih biljaka (između stadija kotiledona i stadija 2 prava lista)
radi postizanja bolje učinkovitosti, može se koristiti i u razdijeljenoj („split aplikaciji“)
povećanjem razvojnih stadija korova povećava se količina sredstva potrebna za suzbijanje pa se u stadijima razvoja korova 3 listova i više primjenjuje jednokratno
dvokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju razvoja 1 – 2 razvijena lista u količini 1 kg/ha te drugi puta u količini 1 kg/ha 10-14 dana kasnije
trokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju kotiledona do razvijenog jednog lista u količini 0,5 kg/ha te još dva puta u količini 0,5 kg/ha u razmaku 7 do 10 dana
kod primjene u split primjeni maksimalna količina sredstva ne smije prelaziti 2 kg/ha
utrošak vode: 200 – 600 l/ha, karenca 42 dana

Preventivnu zaštitu usjeva od plamenjače provesti primjenom jednog od preparata na bazi bakra (bakar kod niskih temperatura može djelovati fitotoksično)

BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP (bakrov hidroksid) – dozvoljen u kupusu, 1,5% koncentracija; maksimalni broj tretiranja 2; K- 42 dana

NEORAM WG (bakrov oksiklorid) – dozvoljen u kupusu; 0,25-0,35% koncentracija (250 – 350 g/100 l vode); K- 20 dana

RAME CAFFARO 32 WP (bakrov oksiklorid)- dozvoljen u kupusu; 0,8% koncentracija; dozvoljena maksimalno 2 tretiranja u vegetaciji; K- 42 dana

ili INFINITO  (propamokarb)  – ne smije se miješati sa mankozebom i propinebom; bijeli kupus, crveni kupus, cvjetača, brokula, koraba, kelj pupčar; 1,2-1,6 l/ha; dozvoljena 3 tretiranja u vegetaciji; K-14 dana

Na web stranici Ministarstva poljoprivrede u FIS bazi podataka, nalaze se detaljne upute o primjeni navedenih SZB, te ih koristiti prema uputama.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis