Obavijest proizvođačima intenzivnih nasada jabuke i kruške ! 14.06.2017.

Na nekim lokacijama na području Bjelovarsko bilogorske županije tijekom noći bilo je oborina, a  predviđaju se i tijekom današnjeg dana. Od prethodne preporuke za zaštitu nasada jabuke i kruške proteklo je 12 dana . Meteorolozi predviđaju mogućnost oborina i za kraj tjedna. Zbog svega navedenog potrebno je provesti zaštitu protiv krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) u nasadima koji nisu stradali od mraza nekim od dolje navedenih pripravka :

 DITHANE M-45, DITHANE DG NEOTEC, MANKOZEB, PINOZEB M-45, STAR 80 WP, PENNCOZEB 75 DG, MANFIL 75 WG,MANFIL 80 WP, POLYRAM DF, CAPTION 80 WG, KAPETAN 80 WG, MERPAN 80 WDG, KASTOR ,SCAB 80 WG, DELAN 700 WDG , DELAN PRO, CHROMODIN S-65.

U nekim nasadima bilježi se jak napad pepelnice (Podosphaera leucotricha) ,kod takovih zaraza zaštitu protiv ove bolesti potrebno je provesti pripravkom Luna expirience.

U nasadima gdje je ova bolest slabije prisutna mogu se koristiti i  pripravci na bazi sumpora vodeći računa o  ograničenjima kod  miješanja  sa nekim od gore navedenih fungicida te primjenu obavljati kod temperatura nižih od 25°C.

Za  preventivno suzbijanje obje bolesti kao i koncentrične pjegavosti (Alternaria alternata) može se koristiti pripravak Nativo 75 WG.

I dalje se bilježi jaki let leptira jabučnog savijača tako da je potrebno provesti zaštitu protiv ovog štetnika.Za suzbijanje ovog štetnika mogu se koristiti : Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Coragen 20, Affirm  ,regulatori razvoja Runner 240 SC ili Insegar 25 WP te mikrobiološki pripravak Madex.

U nasadima gdje postoji problem sa minerom okruglih mina , zabilježen je početak leta druge generacije ovog štetnika tako da je potrebno pratiti odlaganje jaja i početak ubušivanja kako bi se odabrao odgovarajući insekticid . Insekticidi za suzbijanje ovog štetnika : Confidor SL 200, Boxer 200 SL, Dali, Mospilan 20 SG , Mospilan 20 SP ili Calypso SC 480,Laser, Vertimec 018 EC,Kraft 18 EC.

Visoke temperature pogoduju i pojavi i razvoju  crvenog voćnog  pauka (Panonychus ulmi), tako da je potrebno pratiti pojavu  ovog štetnika kao i ostalih grinja čija je prisutnost moguća u nasadima jabuke (koprivina grinja i hrđasta grinja jabuke ). Kritičan broj u ovom periodu  za crvenog voćnog pauka je  8 do 10 pauka po listu. Za suzbijanje crvenog pauka preporučujemo akaricide: Vertimec 018 EC,Kraft 18 EC,  Masai ili Zoom 11 SC.

Kod odabira insekticida birati one koji imaju djelovanje na više vrsta šetnika , a prisutni su u nasadu.

Tretiranja  insekticidima obavljati u doba dana kada pčele ne lete i nakon košnje cvjetni podrasta.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripremi za ispis