Obavijest voćari! 12.06.2017.

U nasadima jabuka nastaviti sa preventivnom zaštitom protiv fuzikladija i pepelnice pripravcima kontaktnog djelovanja pazeći na pripravke koji su do sada primijenjeni  –na njihov dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone.

Protiv fuzikladija mogu se primijeniti pripravci kao što su:

a.t.kaptan (Captan 80 WG,Merpan 80 WDG,Captan WP 50,Kastor )

a.t.metiram(Polyram DF)

a.t.mankozeb (Dithane M-45,Pinozeb M-45,Mankozeb,Star 80 WP)

a.t.propineb (Antracol WG 70)

a.t.ditianon (Delan 700 WG)

U zaštiti protiv pepelnice koristiti pripravke na bazi sumpora a kod eventualne jače zaraze i pripravke sistemičnog djelovanja.

U zaštiti protiv jabučnog savijača upotrijebiti jedan od pripravaka kao Coragen 20 SC,   Calypso, Mospilan i dr.

Detaljno pregledati na prisutnost crvenog voćnog pauka i lisnih uši i po potrebi primijeniti jedan od pripravaka dozvoljenih kod ovih štetnika.

Prije svake primjene sredstava za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom, pazeći na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene kao i broj dozvoljenih primjena       u toku jedne vegetacijske sezone.

Voditi obaveznu evidencijsku listu i ambalažu propisno zbrinuti(pratiti termine za skupljanje ambalaže u obavijestima).

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida .

Mira Živković,dipl.inž.
Mira.Zivkovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis