Obavijest vinogradarima! 12.06.2017.

Vinova loza završila je sa cvatnjom. Vrijeme je  suzbijanja plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola)  potrebno je izvršiti zaštitu nasada i protiv pepelnice vinove loze, te protiv sive plijesni.

Preporučeni fungicidi za zaštitu protiv plamenjače; Electis WG,  Galben F, Fantic F, Forum star, Ridomil gold combi  45 WG, Sphinx extra 685 WDG, Pergado F, Futura 50 WP, Melody duo WP, Mildcut 25 Sc, Acrobat Mz, i drugi.

Za pepelnicu (Uncinula necator) mogu se koristiti i navedeni fungicidi; Luna Experience SC, Mystic EC, Nativo 75 WG, Postalon 90 SC, Systhane 24E, Stroby , Talendo , Topas 100 EC, Vivando , Bumper 25 EC, Cabrio Top , Collis , Crystal , Misha 20 EW, Dynali, Indar 5 EW, Falcon EC 460, Folicur EW 250,  Fond 12E,  i dr.

Siva plijesan ( Botrytis cinerea) koristiti jedan od fungicida: Done, Pyrus 400 SC, Cantus, Switch 62,5 WG.

Vrijeme je suzbijanja američkog cvrčka (Scaphoideus titanus ) .  Naredba o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze je objavljena,  u NN 46/2017  od 12.05.2017. Vinogradari, kao i posjednici vinove loze na okućnicama i brajdama koji se nalaze u demarkiranim područjima moraju provesti suzbijanje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball). Nakon cvatnje vinove loze suzbijaju se ličinke trećeg razvojnog stadija (L3) . Obavezno obaviti tretiranje u demarkiranim područjima!

Za suzbijanje američkog cvrčka u Hrvatskoj registrirani su insekticidi: Actara 25 WG, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel-D, Cythrin Max, Reldan 22 EC, Asset.

Zaštitu obaviti u večernjim satima!!

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !

Voditi redovito obrazac (evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja) i zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom! Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12).        

   Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis