Obavijest povrtlarima i ratarima! 12.06.2017.

Uočena je pojava gusjenica kukuruznog moljca ( Ostrinia nubilalis). Ovaj štetnik je polifag, pa osim na kukuruzu, kukuruzu šećercu velike štete čini na paprici i rajčici koje gube tržnu vrijednost, krizantemi, jabukama, suncokretu i drugim usjevima. Agrotehničke mjere suzbijanja uključuju plodored i  uništavanje korova. Mehaničke mjere suzbijanja gusjenica uključuju zaoravanje kukuruzinca , pojavu kukuruznog moljca ograničavaju smanjena vlaga, niže temperature , rjeđi sklop biljaka te prisutnost prirodnih neprijatelja kao i smanjena zakorovljenost.  Mlade gusjenice na kukuruzu, hrane se u pazušcu listova ili se kreću prema još smotanim listovima kojima se hrane gdje se kasnije vide rupice kad se list razvije. Štete se očituju na još ne otvorenoj metlici,te stapci klipa.

Insekticidi dozvoljeni u kukuruzu šećercu: Decis 2,5 EC, Coragen 20 SC, Ampligo.

Insekticidi dozvoljeni u paprici; Alverde, Decis 2,5 EC, Match 050 EC.

Insekticidi dozvoljeni u rajčici: Deca 25 EC, Decis 2,5 EC.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača! Voditi redovito obrazac evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja, zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom! Tretirati u večernjim ili jutarnjim satima! U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12).

Ana-Marija Čajkulić, dipl. ing. agr.,
e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis