Obavijest maslinarima! 12.06.2017.

Upozoravamo maslinare s područja Istre, da bilježimo let druge generacije maslininog moljca (Prays oleae) srednjeg do kritičnog praga štetnosti.

Ovisno o položaju i sortimentu, maslina je završila sa cvatnjom ili su plodovi veličine 1-2 mm. Tretiranje protiv ove generacije provodi se kad je plod veličine 4-5 mm, tako da sa tretiranjem još možemo pričekati. Svakako preporučujem maslinarima da pregledavaju svoje nasade.

 Štete od ove generacije očituju se u opadanju plodova tijekom  kolovoza.           

Preparati koji se mogu koristiti  u tu svrhu jesu preparati na bazi Bacillus thurigiensis ( Biobit WP , Baturad WP ), preparati na bazi dimetoata (Rogor 40, Chromogor, Perfekthion, Calinogor) ili  preparati na bazi deltametrina ( Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Deca 25 EC, Scatto, Rotor super) , preparat na bazi fosmeta ( Imidan) ili preparat na bazi azadirectina ( Neemazal T/S).

Također upozoravamo maslinare da pregledavaju svoje nasade na prisustvo maslininog svrdlaša ( Caenorhinus /Rhynchites cribripennis). Ovaj štetnik najveće štete čini na malim plodovima uzrokujući njihovo crnjenje i otpadanje. (Napomena: Rogor 40 je registriran u RH i za suzbijanje maslininog svrdlaša).

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB!

 Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.
Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis