Obavijest proizvođačima krumpira 09.06.2017.

Obilaskom usjeva krumpira primijećena je pojava ličinki krumpirove zlatice.

Upozoravamo proizvođače da redovito obilaze usjeve i obrate pozornost na pojavu ličinki krumpirove zlatice.

Na mlade ličinke (do 4mm veličine) djeluju insekticidi – regulatori razvoja kukaca: Novodor 3 %, Match 050 EC.

Insekticidi koji djeluju na ličinke i odrasle oblike zlatice, a primjenjuju se kad je 20 – 40 % ličinki izašlo iz jaja, su: Boxer 200 SL, Kohinor 200 SL, Actara 25, Calypso SC 480, Biscaya, Proteus 110 OD, Mospilan 20 SP, Mospilan 20 SG, Alverde, Coragen 20 SC.

Kemijska zaštita je opravdana ako je na svakom šestom busu prisutno 10 – 15 ličinki. Na manjim površinama preporučamo, kako bi se smanjilo onečišćenje okoliša ručno pobiranje svih stadija krumpirove zlatice.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,  te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis