Obavijest povrćarima 09.06.2017.

Narednih dana, očekuje nas porast temperatura uz mogućnost lokalnih pljuskova (od 12.06.). Pri suzbijanju bolesti, primjenu fungicida je potrebno prilagoditi vrsti štetnog organizma i propisanoj karenci.  Također, u mjerama kemijske zaštite, birati sredstva kraće karence.

Kultura

Bolest

Trgovački naziv

Rajčica

 

 

 

 

 

plamenjača

Equation PRO , K=7 DANA

Electis WG, K= 3 DANA

Ranman Top, K=3 DANA

Ortiva, K= 3 DANA

Revus, K 3 DANA

Krastavci

Plamenjača ( Pseudoperonospora)

Pepelnica ( Ersyphe)

Quadris ili Ortiva, K= 3 DANA

Aliette flash, K= 4 DANA

Avi WG, K= 4 DANA

Revus , K= 3 DANA

Previcur Energy, K=3 DANA

Tikvice, dinje

Plamenjača (  Pseudoperonospora)

Equation PRO, K=10 DANA

Quadris, K 3 DANA

Revus , K=3 DANA

Aliette flash, K=21 dana

 

 

Zaštitu obaviti po mirnom vremenu.Poljoprivredne proizvođače podsjećamo na obvezu redovitog pregleda prskalica sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida ( NN14/2014) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida ( NN142/12). Popis ovlaštenih ispitnih stanica se nalazi na stranicama Ministarstva poljoprivrede. Uređaji koji ne podliježu pregledu: ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i ručni pogon, te leđni raspršivači na motorni pogon.

 Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prema uputama proizvođača. Svako tretiranje je potrebno evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

                                                                                dipl ing. agr. Zrinka Krpan-Buić
e- mail: zrinka.krpan.buic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis