Obavijest proizvođačima kukuruza 07.06.2017.

Usjevi kukuruza ovisno o lokalitetu nalazi se u fazi nicanja pa do faze nekoliko lista. Ovisno o sastavu korovne flore na proizvodnoj parceli potrebno je odabrati odgovarajući herbicid za suzbijanje.

Jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove u fazi 3-5 razvijenih listova kukuruza suzbijaju: Deherban A extra, Dikopur Max, Esteron extra 600 EC;  Starane 250, Tomigan 250 EC, Pluss, Fluxyr 200 EC, Patrol 200, Starline, Vega; Banvel 480 S, Kolo 480 S, Faraon, Motikan, Dimbo 480 SL; Lontrel 300, Clap 300, Boss,  Lontrax; Callam  SL; Mustang.

Jednogodišnje i višegodišnje uskolisne korove i jednogodišnje širokolisne korove suzbijaju u fazi 2-6 listova kukuruza Motivell, Kelvin  OD, Kelvin 40 SC, Nicogan 40 SC,Nisoch, Nisha, Talon, Nic 4 OD, Nico  4 SC, Chaman 40 OD,  Innovate 240 SC, Marvel, Milagro, Motivell extra  6 OD.  

Da bi se proširio spektar djelovanja na širokolisne korove mogu se mješati s herbicidima: Banvel 480 S, Kolo 480, Motikan, Callam, Basagran super, Cambio.

Uskolisne korove suzbijaju herbicidi: Tarot 25 DF, Trawel, Magnum, Grizzly, Task 64 WG, Principal 53,6 WG, Principal plus 66,5 WG. Zbog proširenja spektra djelovanja na širokolisne korove mogu se kombinirati sa herbicidima Banvel 480 S, Kolo 480 S, Motikan Callam.

Učinak Equip OD-a može se popraviti dodavanjem mineralnog ulja (Bijelo ulje) i proširiti kombiniranjem s Deherban A extra, Dikopur Max, Esteron extra 600 EC.

Jednogodišnje širokolisne korove u fazi 2-8 razvijenih listova kukuruza mogu se primijeniti:

Callisto  480 SC, Mezmer, Elumis, Temsa SC, Cyntel 51 WGCambio, Basagran 480, Basagran superPeak 75 WG, Casper 55 WG; Harass 75 WG; Harmony SX.

Gotovi kombinirani pripravci za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova su: Monsoon active, Elumis,  Elumis +Peak 75 WG, Elumis + Banvel; Laudis OD, Capreno;  Task 64 WG, Motivell Duo pack; Kelvin+Callam+Dash HC; Tarot 25 DG + Mustang…    

Kako gi se herbicid što bolje prihvatio za korovnu biljku i kako bi njegovo djelovanje bilo što učinkovitije, preporuča se herbicidu dodati sredstvo za poboljšanje učinka: Etalfix PRO, Break thru, Dash HC, Bijelo ulje.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,  te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis