Obavijest proizvođačima suncokreta! 06.06.2017.

Proizvođačima suncokreta dok još mogu ući u nasad preporučujemo  zaštitu fungicidima u fazi butonizacije protiv mnogobrojnih uzročnika bolesti: alternarie ( Alternaria spp.), sive plijesni ( Botritys cinerea), crne pjegavosti ( Phoma macdonaldii) sklerotinie ( Sclerotinia sclerotiorum), sive pjegavosti  stabljike( Phomopsis helianthi) plamenjače (Plasmopara halstedii)  te primijeniti jedan od fungicida: Pictor,  Amistar Extra, Amistar Gold, Folicur 250 EW, Mistic EC.

Pripravke primijenite prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Korisnici SZB voditi evidenciju  o izvršenim tretiranjima!

Đurđica Kšenek, dipl. ing. agr.
E-mail: Djurdjica.Ksenek@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis