Obavijest proizvođačima krumpira! 06.06.2017.

Proizvođače krumpira upozoravamo na zaštitu cime protiv gljivice koja uzrokuje plamenjaču na krumpiru ( Phytophthora infestans ) najznačajniju bolest koja može uništiti listove stabljiku i kasnije gomolj koji se teško čuva i brzo propada. Zaštita se temelji na agrotehničkim mjerama i  preventivnoj zaštiti protiv navedene bolesti. Dozvoljeni fungicidi za suzbijanje plamenjače su: Galben M, Fantic M, Galben C, Ridomil gold MZ pepite, Folio gold, Electis WG, Equation pro, Mildicut, Ranman top ( K 7), Infinito ( K 7), Acrobat MZ, Pergado ( K 7), Melody duo 66,8, Leimay ( K 7), Shakal 500 Sc ( K 7), Shrilan 500 SC ( K 7), Revus ( K 3),  Manfil 75 WG ( K 7 ).

Također je potrebno izvršiti zaštitu protiv koncentrične pjegavosti ( Alternaria solani) nekim od fungicida ; Signum ( K 7), Acrobat MZ, Argo, Dithane M 45, Ortiva ( K 7), Pinozeb M45, Tazer, Profilux, Electis WG.

Također je utvrđena prisutnost odraslih i ličinke  krumpirove zlatice ( Leptinotarsa decemlineata ) u svim razvojnim stadijima. Insekticidi za suzbijanje krumpirove zlatice su : Nurelle D, Chromorel D, Direkt, Fastac, Decis 2,5 ( K 7),Decide ( K 7),  Proteus 110 OD ( K 7),Rotor super ( K 7),  Scatto, Calypso SC 480, Biscaya, Mospilan 20 SP ( K 7), Laser ( K 7), Alverde, Cythrin max ( K 3).

Za one proizvođače koji uskoro kreću sa vađenjem krumpira, potrebno je voditi računa o fungicidima i insekticidima  koje koriste vodeći računa o karenci korištenog sredstva.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).

                                                                               

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.
e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis