Obavijest proizvođačima jabuka! 06.06.2017.

U narednom periodu provoditi preventivnu zaštitu plodova jabuke primjenom kontaktnih fungicida na osnovi kaptana (Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG),  mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP), ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro, karenca 42 dana),  ili kombiniranih (Zato plus, Tercel).

Visoka temperatura zraka uz visoku relativnu vlagu zraka pogoduje razvoju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha). U nasadima jabuka gdje je prisutna jača zaraza pepelnicom prednost dajemo pripravcima: Luna Experience, Domark 40 ME ili Nimrod 25 EC.

Protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella) savjetujemo ponoviti zaštitu jednim od  insekticida npr. Mospilan 20 SP, Calypso SC 480, Coragen 20, Affirm i sl.

Radi zaštite pčela primjenu insekticida obavite u vrijeme kada pčele ne lete, a prije zaštite obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji.

Poduzeti sve propisane mjere za zaštitu pčela! Tretiranje insekticidima obavlja se  uvečer kada pčele ne lete, a prije tretiranja obavezno je pokositi cvatući podrast.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno pismenoj uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ . Prema Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) i Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obveza je voditi evidencije o primijeni sredstava za zaštitu bilja, a sredstva, dok su na gospodarstvu, skladištiti na propisani način. Sa praznom ambalažom postupati  u skladu s propisima.

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis