Obavijest vinogradarima o mjerama zaštite vinograda prije ili početkom cvatnje! 02.06.2017.

Početkom treće dekade mjeseca svibnja o.g. (22.5. 2017.) uputili smo posljednju preporuku za usmjerenu zaštitu vinograda! Prema podatcima mjernog uređaja "iMetos" na lokalitetu Trnovčak (vinska sorta Rajnski rizling) u proteklom smo razdoblju zabilježili iznadprosječno vruće i sparno vrijeme (posljednjih 10-tak dana srednje su dnevne vrijednosti relativne vlažnosti zraka u rasponu od 79,3 % do 99,6 %), povremeno pada manja količina kiše (ukupno je od 22.5.-1.6. izmjereno u 4 kišna navrata samo 7,0 mm). Najviše su dnevne temperature posljednja 4 dana u rasponu 26,8° do 29,8°C! Stoga smo početkom ovog tjedna  (29.5. 2017.) zabilježili otvaranje prvih cvjetova u nekih vinskih sorata ranije epohe dozrijevanja (npr. Chardonnay), a prema višegodišnjim očekivanima u narednih 10tak dana očekujemo punu cvatnju većine vinskih sorata u Međimurskom vinogorju!

Budući je od zadnjeg tjedna mjeseca travnja do sredine mjeseca svibnja palo više od 70 mm kiše, a noći su bile relativno svježe, od dana 8.5. 2017. bilježili smo pojavu prvih simptoma sive plijesni (Botrytis cinerea) na lišću nekih vinskih sorata (Rajnski rizling, Pinot bijeli, Moslavac bijeli ili Šipon i sl.). Nakon 27. svibnja o.g. vremenski su se uvjeti značajno promijenili, značajno su porasle temperature zraka, a nakon isteka skrivenog razdoblja (inkubacije) zadnje zabilježene primarne zaraze uzročnikom plamenjače (15.5. 2017.) na netretiranom trsju još nisu pronađeni znakovi bolesti (na vinskim sortama Moslavac bijeli ili Šipon i Graševina). Od druge polovice mjeseca lipnja o.g. na tek zametnutim bobicama očekujemo jaču pojavu pepelnice (Erysiphe necator) u slabije zaštićenim vinogradima!

Umjesto očekivanih 73,7 mm oborina u mjesecu svibanj je ukupno zabilježeno 65,6 mm, sa iznad-prosječnom mjesečnom srednjom temperaturom zraka (16,7°C) (+1,4°C), ali je pritom bilo vrlo sparno uz prosječnu mjesečnu relativnu vlažnost zraka čak 89,6 %. Ovakvi su uvjeti u proteklih mjesec dana najviše pogodovali latentnom (skrivenom) razvoju pepelnice grožđa!

Na netretiranom smo trsju vinske sorte Moslavac bijeli ili Šipon tijekom svibnja 2017. u Međimurskom vinogorju očitali najjači napad štetnih organizma životinjskog podrijetla: lozinih grinja šiškarica i zelene stjenice vinove loze!

U narednim danima očekujemo još uvijek toplo i vrlo sparno razdoblje, s mogućim oborinama kratkotrajnog i lokalnog značaja! Stoga je potrebno obavljati redovite mjere zaštite vinove loze od najvažnijih uzročnika bolesti (Erysiphe, Plasmopara, Botrytis) pred ili neposredno s početkom cvatnje!

Pripravci za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator) su navedeni u preporuci od 22. svibnja o.g.!

Preporučujemo kontrolirati zdravstveno stanje vinograda i provoditi redovite mjere zaštite sa razmacima koji ovise o izboru pripravaka a prema iskustvima istraživanja njihove djelotvornosti iznose od 8 do 14 dana.

U samoj cvatnji vinograda izbjegavati primjenu bakarnih pripravaka i sredstva na osnovi sumpora! Također u cvatnji vinograda ne preporučujemo niti primjenu organskog meptil-dinokapa (Karathane Gold), kao niti folijarnu aplikaciju hranjivih otopina!

Na vinskim sortama i položajima gdje su ranijih sezona zabilježene štete od sive plijesni (Botrytis) već u cvatnji, moguće je u narednim danima s početkom cvatnje planirati primjenu specifičnih fungicida za suzbijanje ove bolesti (npr. Cantus, Luna Privilege, Pyrus, Switch, Teldor) (ne miješati pirimetanil sa Al-foestilom)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: Prvi leptiri pepeljastih grožđanih moljca (Lobesia botrana) su letom započeli nakon 31. ožujka o.g., vrhunac leta njihove prezimljujuće populacije je zabilježen u danima od 27. travnja do 17. svibnja o.g., ali u značajno manjoj brojnosti nego prosječnih sezona! Umjesto prosječnog ulova 647 leptira po ferotrapu prezimljujuće ili prve generacije pepeljastih grožđanih moljca (Lobesia botrana), ove smo godine uhvatili od 102 (na lokalitetu Sveti Urban) do 130 jedinki (na lokalitetu Trnovčak), što je značajno manja brojnost od očekivane (ili najveći ulov je dvostruko manji nego protekle 2016,)! Stoga ove nametnike pred cvatnju vinograda ne preporučujemo kemijski suzbijati! Žutog grožđanog moljca (Eupoecillia ambiguella) u 2017. godini nismo još registrirali. Posljednja 4 dana prezimljujuća populacija pepeljasta grožđanog moljca prestaje s letom!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis