Obavijest proizvođačima jabuka! 01.06.2017.

Opasnost od primarnih zaraza uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis)    prestaje u prvoj dekadi lipnja, a za vrijeme kišovitih dana moguće je sekundarno širenje  bolesti u voćnjacima s vidljivim simptomima.

U ovom periodu prednost dajemo preventivnoj zaštiti plodova jabuka primjenom fungicida površinskog mehanizma djelovanja iz ranijih preporuka na osnovi kaptana (Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG),  mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP), ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro), ciprodinila (Chorus 50 WG, Chorus 75 WG) ili kombinirani (Zato plus, Tercel). Obratite pozornost da pripravci na bazi ditianona imaju dugu karencu (42 dana!), osobito kod primjene na ranijim sortama jabuka.

Visoka temperatura zraka uz visoku relativnu vlagu zraka pogoduje razvoju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha). U nasadima jabuka gdje je prisutna jača zaraza pepelnicom prednost dajemo pripravcima: Luna Experience, Domark 40 ME ili Nimrod 25 EC.

Toplo vrijeme pogodovalo je jačoj aktivnosti štetnika, ponajprije jabučnog savijača (Cydia pomonella) čije smo kritične ulove zabilježili sredinom svibnja.  Za njegovo suzbijanje mogu se koristiti insekticidi: Mospilan 20 SP, Calypso SC 480, Coragen 20, Affirm i sl.

Radi zaštite pčela primjenu insekticida obavite u vrijeme kada pčele ne lete, a prije zaštite obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji.

Porast temperature pogoduje bržem razvoju grinja te je u voćnjacima potrebno pratiti brojnost populacije crvenog voćnog pauka.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail:
Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis