Obavijest proizvođačima šparoga ! 31.05.2017.

Na području Bjelovarsko- bilogorske županije  u posljednje dvije godine povećale su se površine pod proizvodnjom šparoge. Praćenjem pojave štetnika još početkom travnja uočeni su prvi odrasli oblici šparogine zlatice (Crioceris asparagi), no tretiranje u periodu berbe nije moguće.  Kod proizvođača koji su prestali sa berbom uočena je jaka pojava ličinki kao i odraslih oblika ovog štetnika. U prošloj godini tijekom pregleda na nekim grmovima bila je prisutna jaka populacija lisnih ušiju. Upozoravaju se proizvođači da vrše pregled na prisutnost ovih štetnika i po potrebi obave tretiranje nakon završetka berbe. Insekticidi koji imaju dozvolu u šparogi navedeni su u tablici 1.

Kod primjene insekticida iz skupine piretroida (dektametrin, esfenvalerat i cipermetrin)  primjenom kod temperatura iznad 25 °C djelotvornost sredstva može biti manja.

Tablica 1.

Djelatna tvar

Naziv pripravka

 Štetnik

Karenca

Tiakloprid

Calypso  SC 480

Šparogina zlatica

OVP

Deltametrin

Decis 2,5 EC

Šparogina zlatica

Lisne uši

Duhanov trips

OVP

Esfenvalerat

Sumialfa 5 FL

Šparogina zlatica

OVP

Cipermetrin

Cythrin max

Šparogina zlatica

OVP

Dimetoat

Perfekthion

Šparogina muha

OVP

Na šparogi od bolesti mogu se javiti hrđe (Puccinia spp.) , pjegavost (Septoria spp.). U tablici 2 . navedena su sredstva koja imaju dozvolu za suzbijanje bolesti na šparogi i to nakon završetka berbe.

Tablica 2.

Djelatna tvar

Naziv pripravka

Bolest

Karenca

Metiram

Polyram DF

Hrđa

OVP

Difenkonazol

Difcor

Agro

Hrđe i pjegavost

Hrđa i smeđa pjegavost

 

7

Azoksistrobin

Tazer

Hrđa i smeđa pjegavost

OVP

Piraklostrobin +boksalid

Signum

Hrđa ,smeđa pjegavost i siva plijesan

OVP

Fluopiram i tebukonazol

Luna expirience

hrđa

OVP

OVP- osigurano vremenom primjene

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

 

 

 

 

 

 

Pripremi za ispis