Obavijest voćarima 30.05.2017.

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuke  proteklo je 15 dana. U tom periodu vladalo je promjenjivo vrijeme s padalinama (oko 40 ml).

Savjetujemo da se obavi zaštita jabuke protiv fuzikladija ili krastavosti (Venturia ineaqvalis) kombinacijom sistemičnog i kontaktnog fungicida. Možete koristiti Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Indar 5 EW i sl. i dr. u kombinaciji s Delan 700 WDG, Delan Pro, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Faban,  Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP i sl.

Navedeni sistemični fungicidi djeluju i na pepelnicu (Podosphaera leucotricha) jabuke. Grančice zaražene pepelnicom mehanički odstraniti, iznijeti iz voćnjaka i spaliti.

U nasadima šljiva izvršiti zaštitu fungicidom protiv bolesti lista primijeniti jedan od organskih fungicida: Captan 50 WP, Kastor, Captan 80 WG, Merpan 80 WG koji će zaštiti i plod.

Zabilježena je pojava populacije jabučnog savijača (Cydia pomonella) u kritičnom broju.

Jabučni savijač uzrokuje crvljivost plodova jabuke, te se preporuča na stablima gdje ima uroda provesti tretiranje jednim od insekticida kao što su: Coragen 20SC, Runner 240 SC, Insegar 25 WP, Imidan 50 WG, Calypso SC 480 i Mospilan 20 SP, Reldan 22 EC i sl.

U nasadima gdje su prisutne lisne uši u kritičnom broju savjetujemo protiv jabučnog savijača i lisnih uši upotrijebiti Calypso SC 480 ili Mospilan 20 SP.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja

te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis