Obavijest vinogradarima! 30.05.2017.

Vinogradarima preporučujemo da prije cvatnje izvrše  zaštitu svojih nasad usmjerenu protiv peronospore ( Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe  necator).

Protiv peronospore preporučujemo neki od slijedećih preparata : Ridomil gold combi 45 WG, Fantic-F, Galben-F, Forum star, Mikal premium,  ili neki drugi preparat.

Protiv pepelnice preporučujemo  Talendo EC, Vivando SC, Collis SC, Crystal, Domark ME, Dynall EC, Luna Experience ili neki drugi preparat.

Nakon tretiranja obavezno popuniti evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja !

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!                          

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

                                                                                Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.
Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis