Obavijest proizvođačima luka i češnjaka! 30.05.2017.

U nasadima luka koji se uzgajaju za glavicu potrebno je izvršiti zaštitu lisne mase. Naime nakon oborina stvorili su se povoljni uvjeti za plamenjaču luka (Peronospora destructor). U područjima gdje se redovito uzgaja luk, uz plamenjaču se javljaju i  slijedeće bolesti: hrđa luka (Puccinia allii), bijela trulež (Sclerotinia cepivorum) i siva plijesan luka (Botrytis sp.).

Pripravci registrirani za suzbijanje plamenjače luka: Acrobat MZ, Aliette Flash, Infinito, Ortiva, Quadris, Ridomil Gold MZ Pepite i Shirlan 500 SC.

Za suzbijanje hrđe luka: Folicur EW 250, Luna Experiance, Score 250 EC.

Za suzbijanje bijele truleži luka: Folicur EW 250, Teldor SC 250.

Za suzbijanje sive plijesni: Switch 62,5 WG, Signum i Teldor SC 250.

Fungicide je potrebno primijeniti uz dodatak okvašivača koji poboljšavaju učinak sredstva.

U zadnjim zaštitama potrebno je voditi računa o izboru fungicida te o propisanim karencama! U rokovima blizu vađenja glavica birati fungicide kraće karence!

U nasadima češnjaka moguća je pojava plamenjače (Peronospora destructor) i hrđe (Puccinia allii). Za suzbijanje plamenjače u češnjaku registrirani su: Acrobat MZ WG, Ridomil Gold MZ WG i Quadris, a za hrđu: Difcor EC, Luna Experiance i Folicur EW 250. Pripravci koji su registrirani i istovremeno učinkoviti za obje bolesti: Dithane DG Neotec, Ortiva SC i Tazer.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Petra Pozder  mag. ing. fitomedicine
Petra.Pozder@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis