Obavijest proizvođačima kupusa! 30.05.2017.

Pregledom biljaka kupusa zabilježena je pojava stakleničkog štitastog moljca kod nas poznatijeg kao bijela mušica (Trialeurodes vaporarium). Ekonomski je značajan štetnik na povrću i cvijeću u zatvorenom ili zaštićenom uzgoj te se svake godine pojavljuje u jačem intenzitetu. Bijela mušica sisanjem sokova prvo uzrokuje blijedilo lišća, a zatim postupno odumiranje. Štetnik obilno izlučuje "mednu rosu" koju naseljavaju gljivice čađavice, a time umanjuju asimilacijsku funkciju lišća. Smanjuju prirod i kakvoću proizvoda.

Štetnik se širi prodajom presadnica zaraženih nepokretnim i teško uočljivim ličinkama. Aktivno se širi letom unutar plastenika (staklenika). Ženke bijele mušice odlažu 100-200 jaja, obično na najmlađe vršne dijelove biljaka. Pri temperaturama zraka 22-25°C, razvoj potpune generacije bijele mušice traje samo 21-28 dana. Razvoju štitastog moljca pogoduje visoka vlažnost zraka. Ima najčešće 10-12 generacija tijekom godine, pa se na biljkama istovremeno nalaze svi razvojni stadiji (odrasli moljci, jaja, ličinke i kukuljice).

Ova spoznaja jako otežava kemijsko suzbijanje, jer nemamo dovoljno djelotvornih pripravaka na sve razvojne stadije kukaca. Preporučamo iznad biljaka vješati žute ljepljive ploče. Vješaju se tako da su svojim donjim dijelom u razini vršnog dijela biljke. Kritični broj kada treba provesti suzbijanje za bijelu mušicu iznosi 1 odrasli oblik na 100 biljaka. Pripravci registrirani u Hrvatskoj za zaštitu od bijelih mušica su slijedeći:

Fastac 10 EC (K=14 dana), Karate Zeon (K=21 dan) i Cythrin max (K= 3 dana).

Pri izboru insekticida važno je poštivanje dopuštenja po kulturama, uz pridržavanje propisane karence! Izbjegavati primjenu pripravaka iz iste kemijske skupine jer staklenički štitasti moljac brzo postaje otporan na pretjeranu primjenu istih kemijskih spojeva.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Petra Pozder  mag. ing. fitomedicine
Petra.Pozder@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis