Obavijest proizvođačima krumpira 30.05.2017.

Krumpir se na većini polja nalazi u fazi pred cvatnju.Za drugu polovinu tjedna meteorolozi najavljuju povremene pljuskove. Prije najavljenih oborina provesti zaštitu usjeva protiv plamenjače (Phytophtora infestans) i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani), jer se porastom temperature  u uvjetima povećane vlage očekuju  povoljni uvjeti za razvoj obje bolesti.

Fungicidi registrirani za suzbijanje plamenjače i alternarije su:

ACROBAT MZ  WG (cimoksanil+mankozeb) – 2,0 kg/ha

ANTRACOL COMBI WP 76 (cimoksanil+propineb) – 2-2,5 kg/ha

CURZATE B WG (cimoksanil+bakar oksiklorid) – 3kg/ha

PROFILUX (cimoksanil+mankozeb)  -2,5kg/ha

POLYRAM DF (metiram) – 1,8 kg/ha

Odrasli oblici krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata )započeli su sa ishranom i odlaganjem  jaja na naličju listova krumpira. Razvoj jaja traje od 5 do 16 dana ovisno o temperaturama. Pratiti izlazak ličinki iz jaja i provesti zaštitu od ličinki primjenom jednog od insekticida:

NOVODOR (Bacillus thuringiensis)- 3-5 l/ha

NEEMAZAL – T/S (azadirahtin) – 2,5l/ha

MATCH 050 EC (lufenuron) – 0,3 l/ha

ALVERDE SC (metaflumizon) – 200-250 ml/ha

CORAGEN SC (klorantanilpirol)

CALYPSO 480 SC (tiakloprid)- 0,1 l/ha

BISCAYA (tiakloprid)- 0,3 l/ha

PROTEUS 110 OD (tiakloprid+deltametrin)- 0,5-0,7 l/ha

MOSPILAN 20 SP (acetamiprid) – 0,08-0,12 kg/ha

MOSPILAN 20 SG (acetamiprid) – 60-100g/ha

ACTARA 25 WG (tiametoksam)-80 g/ha

BOXER 200 SL, KOHINOR 200 SL (imidakloprid) – 0,25-0,5 l/ha

Na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), nalaze se detaljne upute o primjeni sredstava za zaštitu bilja, te ih koristiti prema uputama.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis