Obavijest povrtlarima! 30.05.2017.

Zamijećene su prve pojave populacije  ličinki krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), na usjevu  ranije sađenih krumpira koji se razvija sadnjom sjemena iz vlastite reprodukcije! Za folijarno suzbijanje ličinki krumpirove zlatice preporučujemo  pripravke Mospilan 20 SP, Laser, Alverde SC,

Coragen SC, Actara 25 WG, Calypso 480 SC, Proteus 110  OD, Confidor 200 SL, Boxer, Kohinor, Dali.

*VAŽNO: Uredbom Europske komisije od 24.5. 2013. godine insekticidima na osnovi tiametoksama (Actara WG) i imidakloprida (Confidor, Boxer, Dali i Kohinor 200 SL ) je zabranjena folijarna tretiranje biljaka prije i tijekom cvatnje zbog zaštite oprašivača (pčela medarica, bumbara i solitarnih pčela ) o mogućim negativnim posljedicama u gutacijskoj tekućini i peludu tretiranih biljaka!

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom!

Đurđica Kšenek, dipl. ing, agr.
E-mail: Djurdjica.Ksenek@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis