Obavijest proizvođačima višnje i trešnje! 29.05.2017.

Kiša koja je padala u prvoj polovici svibnja omogućila je  6. i 16. svibnja uvjete za vrlo jaku infekciju uzročnikom kozičavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) te  se  u nedovoljno zaštićenim voćnjacima mogu naći  simptomi bolesti i mogućnost sekundarnog širenja u nasadu. Zbog toga u nasadima višnje preporučamo obaviti još jednu zaštitu primjenom dozvoljenih fungicida kao što su Topsin M 500 SC (karenca 14 dana), Chromodin S-65 (karenca 14 dana) i Luna Expirience (karenca 7 dana). Na trešnji su za zaštitu od kozičavosti dozvoljeni Chromodin S-65 (karenca 14 dana)  i Delan 700 WDG (karenca 21 dan).

Sredinom svibnja počeo je let trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi) . Sredinom sunčanih dana s temperaturom iznad 16°C muha odlaže jaja na plodove višnje i trešnje. Nakon 6-10 dana iz jajeta se razvije ličinka koja oštećuje plod ubušujući se u njega. Zaštitu plodova višnje i trešnje  od trešnjine muhe u fazi promjene boje plodova  registrirani su insekticidi na osnovi acetamiprida (Mospilan 20 SG) i fosmeta (Imidan) s karencom 14 dana te deltametrina (Decis 100 EC, Scatto) s karencom 7 dana. Rane sorte višanja i trešanja nije potrebno tretirati!

Prilikom zaštite ranijih sorata trešnje vodite računa o karenci odabranih pripravaka!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis