Obavijest proizvođačima kupusa 29.05.2017.

Uskoro će započeti sadnja  kasnog kupusa.

Prije presađivanja presadnica kupusa potrebno je provesti preventivnu zaštitu od plamenjače (Peronospora parasitica) primjenom jednog od preparata na  bazi bakra, kao što su: Rame Caffaro 32 WP, Cupro Caffero 50 WP, Neoram WG, Bordoška juha Caffaro 20 WP.

Zaštita od korova može se provesti prije presađivanja primjenom jednog od herbicida:
Dervinom 45 FL –  namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova. Zbog hlapljivosti treba ga plitko unijeti u tlo (2-5 cm).
Goal, Galigan 240 EC – namijenjeni su za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova. Stomp 330 EDost 330 EPendigan 330 EC, Stomp Aqua (uz inkorporaciju), Sharpen 330 EC –  namijenjeni su za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja

te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis