Obavijest proizvođačima plodovitog povrća u plastenicima i otvorenim poljima 26.05.2017.

Prije 14 dana (12.5.2017.) upućena je preporuka tržnim proizvođačima povrća ali također i za vlastite potrebe na otvorenim poljima (gredicama), a zbog posebnosti meteorološkog razdoblja upućujemo preporuku proizvođačima plodovitog povrća u zaštićenim prostorima.

Nakon što smo u većem dijelu mjeseca ožujka i travnja zabilježili iznadprosječno suho razdoblje (bez značajnih oborina) u danima od 28. travnja do 15. svibnja o.g. u nekoliko je navrata zabilježena obilnija kiša, pa je u tom vremenu najviše padalina izmjereno u središnjem dijelu Županije uz rijeku Dravu (gotovo 80-tak mm) a najmanje u istočim lokalitetima (npr. Kotoriba) (tek nešto više od 20-tak mm). Prosječna temperatura zraka od početka ovog mjeseca u okolici Čakovca iznosi 15,6°C a pritom je vrlo sparno uz prosječnu svibanjsku vlažnost zraka 85-90%! U narednom razdoblju očekujemo sve toplije, sunčano (vruće) razdoblje s porastom najviših dnevnih temperatura koje će sredinom idućeg tjedna dosegnuti već 30°C (31.05. 2017.)! U narednom razdoblju ne očekujemo nove oborine, pa će biti potrebno navodnjavanje povrtnih usjeva u plastenicima i na otvorenim poljima!

Već krajem svibnja u kontinentalnim regijama započinje zrioba i berba plodovitog povrća, poglavito velikih (salatnih) krastavaca, pa u mjerama kemijske zaštite birati isključivo sredstva koja imaju karencu kraću od 7 dana, a pritom izbjegavati primjenu fungicida koji nepovoljno utječu na cvatnju i zametanje plodova.

Vrlo vruće i sparno meteorološko razdoblje više pogoduje prekomjernom množenju štetnih organizama životinjskog podrijetla, naročito u zaštićenog proizvodnji plodovitog povrća. Među njima gotovo se svake godine javljaju lisne uši, štitasti moljci, tripsi, fitofagne grinje i štetne gusjenice. Stoga je potrebno redovito praćenje zdravstvenog stanja povrća i vješanje žutih te plavih ljepljivih ploča čiji donji rub mora biti pomican na vršnim dijelovima biljaka. Proteklih dana bilježimo aktivni let leptira sovica (Noctuidae), čije gusjenice često napadaju plodovito povrće u početku dozrijevanja (npr. rajčicu) i rane kupusnjače! Primjenu insekticida prilagoditi vrsti štetnog organizma i propisanoj karenci (vidi Tablicu 1.).

Tablica 1. Mogući izbor nekih insekticida za zaštitu rajčice:

Pripravak

Djelotvornost na bolesti

Karenca u danima

Lisne uši

Štitasti moljci

Gusjenice

Grinje

Avaunt SC

+

3

Actara WG

+

+

3

Runner SC

+

1

Laser KS*

+

3

Affirm WG

+

3

Vertimec EC*

+

7

Kraft EC*

+

7

Teppeki WG

+

+

3

Pyxal EC

+

3

*pripravci djelotvorni na kalifornijskog tripsa (paprika, krastavac veliki)

Od uzročnika bolesti trenutno veća opasnost prijeti od vrsta koje su prilagođene povišenim temperaturama i sparini (npr. pepelnice, baršunasta plijesan, pjegavosti lista i dr.).

Tablica 2. Mogući izbor nekih fungicida za zaštitu rajčice:

Pripravak

Djelotvornost na bolesti

Karenca u danima

Phytophthora

Alternaria

Botrytis

Fulvia

Equation PRO

+

+

7

Signum DF*

+

+

+/-

3

Quadris* ili Ortiva*

+

+

3

Revus SC

+

3

Ranman Top SC

+

4

Domark ME*

-/+

+

4

Teldor 500 SC

+

4

Topsin SC

+

3

*pripravci učinkoviti i na pepelnicu rajčice (Leveillula)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Pri suzbijanju bolesti velikih ili salatnih krastavaca, naročito plamenjače (Pseudoperonospora) i pepelnice (Erysiphe), prednost dajemo višekratnoj preventivnoj primjeni fungicida Quadris ili Ortiva SC (0,1%) (K=3 dana). Na otvorenom malim krastavcima (kornišonima) u prvoj zaštiti koristiti fungicide karence 10 dana (npr. Equation PRO), a naknadno tijekom mjeseca lipnja i srpnja kada još više prijeti razvoj plamenjače (Pseudoperonospora) u vrijeme dozrijevanja i berbe plodova moguće je koristiti samo pripravke kraće karence u trajanju 3-4 dana, npr. Aliette Flash WG (Avi WG) (0,3%) (K=4 dana) ili  Revus SC (0,06%) (K=3 dana) ili Ranman Top (0,05 %) (K=3 dana) ili Previcur Energy SL (0,2%) (K=3 dana) i sl.

U usjevima paprike moguće je primijeniti fungicide Previcur Energy SL (0,25%) (plamenjača ili gangrena korijenova vrata) (K = slatka paprika 3 dana), Signum DF (pepelnica, plijesan, pjegavosti) (0,1-0,15%) (K=7 dana) i/ili Stroby DF (0,02%) (pepelnica, pjegavosti) (K=3 dana) i slično.

Papriku u plastenicima redovito pregledavati na populaciju kalifornijskog tripsa! Kad se pojavi kritična populacija u cvjetovima moguće je za njihovo suzbijanje koristiti pripravke Laser KS (0,06%) ili Vertimec EC (0,1%) ili Kraft EC (0,1%), uz propisanu karencu 7 dana.

VAŽNO: Preporučujemo mijenjati skupine pripravaka za zaštitu povrća zbog sprječavanja pojave i razvoja rezistentnosti (otpornosti) neželjenih organizama na prečesto korištena sredstva za zaštitu bilja, ako i zbog što manje razine ostataka (rezidua) na tretiranim biljkama. Moguće je pred sam početak berbe i tijekom višekratne berbe plodovitog povrća koristiti mikrobiološke i biljne pripravke dopuštene u ekološkoj proizvodnji!

Također, plodovito je povrće u plastenicima osjetljivo na vršnu trulež zbog nedostatka kalcija i neravnomjerne opskrbe vlagom, a posebice rajčicu i papriku preporučujemo redovito folijarno prihranjivati kalcijevim (Ca) vodo-topivim hranjivima. Ista mjera dovoljno učinkovit učinak ima samo ako se tretiraju mladi i tek zametnuti plodovi.

Zadnjih godina u regiji se sve češće pri zaštićenom uzgoju rajčice i paprike pojavljuju i druge kategorije biljnih bolesti, naročito virusnog i bakterijskog podrijetla. Biljne uzorke je na determinaciju uzroka neželjenih promjena moguće dostaviti u prostorije Savjetodavne službe u Čakovcu.

Dana 24.05. 2017. primijećeni su na biljkama rajčice u negrijanom plasteniku prvi simptomi koji nalikuju pojavi opasne bolesti virusa pjegavosti i venuća rajčice (TSWV), a već dana 22.05.2017. na slabije zaštićenim paprikama tipa babura u plastenicima su primijećeni prvi znakovi zaraze gangrenom korijenova vrata (Phytophthora capsici).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis