Obavijest proizvođačima jabuke i kruške 26.05.2017.

Od posljednje preporuke za zaštitu nasada jabuke proteklo je tjedan dana. U tom periodu zabilježeno je oko 25 mm kiše. 

Tijekom jučerašnjeg dana u jutarnjim satima na svim praćenim lokalitetima zabilježene su infekcije uzročnikom krastavosti ili fuzikladija jabuke (Venturia inaequalis) pa savjetujemo ponoviti zaštitu kombinacijom sistemičnih fungicida npr. Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Indar 5 EW i sl. i kontaktnih fungicida npr. Delan 700 WDG, Delan Pro, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Faban,  Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP i sl.

Navedeni sistemični fungicidi djelotvorni su i protiv pepelnice.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno pismenoj uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Prema Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) i Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obveza je voditi evidencije o primijeni sredstava za zaštitu bilja, a sredstva, dok su na gospodarstvu, skladištiti na propisani način. Sa praznom ambalažom postupati  u skladu s propisima.

 

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.,
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr

 

 

 

Pripremi za ispis