Obavijest proizvođačima plantažnih nasada jabuke i kruške! 25.05.2017.

Od posljednje preporuke za zaštitu plantažnih nasada jabuka proteklo je 7 dana. U tom je razdoblju prevladavalo promjenjivo vrijeme te su zabilježene oborine koje su pogodovale razvoju zaraze krastavosti jabuka (Venturia inaequalis). Nove infekcije srednjeg do jakog intenziteta zabilježene su 24. i 25. svibnja.

Tablica 1:  Količina oborina zabilježena na mjernim stanicama u razdoblju od 11. svibnja do 18. svibnja

Lokalitet

Količina oborina mm/m2

Voloder

15,5

Ruškovica

21,5

Katoličko Selišće

23,6

Repušnica

16,5

Glina

27,1

Predlažemo primjenu fungicida kurativnog mehanizma djelovanja na bazi: difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone) ili fenbukonazola (Indar 5 EW). Radi produžetka preventivnog djelovanja navedenim je fungicidima potrebno dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja: Polyram DF, Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Delan 700 WDG, Delan Pro, Kaptan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG, Kapetan 80 WG ili Caption 80 WG.

Tijekom prošlog tjedna zabilježen je početak pojave pokretnih stadija prve generacije kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus). U nasadima gdje je prisutna zaraza predlažemo primjenu insekticida: Movento, Reldan 22 EC ili Chromgor.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

                                                                                  Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis