Obavijest proizvođačima luka i češnjaka 25.05.2017.

Od posljednje preporuke za zaštitu luka i češnjaka od plamenjače (Peronospora destructor) prošlo je 10 dana. U tom periodu zabilježeno je preko 40 mm oborina. Zbog velike vlage u usjevu  i povoljnih uvjeta za širenje bolesti potrebno je ponoviti zaštitu usjeva fungicidima      u luku:

GALBEN C (benalaksil+bakar)

FANTIC M (benalaksil+ mankozeb)

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE (metalaksil+mankozeb)

FOLIO GOLD (metalaksil)

QUADRIS, ORTIVA (azosistrobin)

ACROBAT MZ WG (dimetomorf)

U jesenskom češnjaku provesti zaštitu i od sive plijesni (Botrytis spp.) i hrđe (Puccinia spp.):  

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE (metalaksil+mankozeb) – plamenjača

QUADRIS, ORTIVA (azosistrobin) – plamenjača

ACROBAT MZ WG (dimetomorf) – plamenjača

FOLIO GOLD (metalaksil)- plamenjača

SCORE 250 EC, DIFCOR (difenkonazol) – obična pjegavost, koncentrična pjegavost, hrđa

LUNA EXPERIENCE (fluopiram) – hrđa, purpurna pjegavost

FOLICUR 250 EW (tebukonazol) – hrđa, bijela trulež, siva plijesan

ORTIVA TOP (azoksistrobin)- alternarijska pjegavost, hrđa

Fungicide primijeniti uz dodatak nekog od okvašivača (Etalfix pro, Silwet…) zbog boljeg prijanjanja na tretirane kulture i prema uputama navedenim na etiketi.

U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Do 26.11.2016. svi uređaji za primjenu pesticide moraju biti barem jednom pregledani. Od pregleda su izuzete sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon i leđni raspršivači na motorni pogon.

Redoviti pregled mogu obavljati samo ispitne stanice koje imaju ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede, njihov popis je objavljen na web stranici Ministarstva.

Tvrtka Fitopromet d.o.o. (ovlaštena ispitna stanica) obavljat  će pregled prskalica i atomizera u utorak 30. svibanj 2017. godine na lokacijama:

Igralište Ribarići, Ribarići, Ogulin od 8.00-12.00 h

Parkiralište NK Josipdol, Josipdol od 12.00 do 15.00 h

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis