Obavijest proizvođačima jabuka! 25.05.2017.

U proteklih sedam dana prevladavalo je promjenjivo vrijeme, a agroklimatske stanice su 24. svibnja zabilježile uvjete za  jaku infekciju uzročnikom krastavosti (Venturia inaequalis).

Voćarima preporučamo da ponove zaštitu jabuka od uzročnika krastavosti (Venturia inaequalis) kombinacijom sistemičnog fungicida na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone) ili fenbukonazola (Indar 5 EW) i površinskog fungicida Delan 700 WDG, Delan Pro, Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Faban ili Chorus 75 WG.

Navedeni sistemični pripravci daju zaštitu i od pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

Krajem prošlog tjedna zabilježen je pojava pokretnih stadija prve generacije kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus). U nasadima gdje je navedeni štetnik prisutan obavite zaštitu primjenom  insekticida: Movento, Reldan 22 EC,  Chromogor, Perfekthion ili Calinogor.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail:
Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis