Obavijest poljoprivrednicima! 25.05.2017.

Upozoravamo vinogradare, kako nestabilni vremenski uvjeti s povremenim oborinama pogoduju pojavi i širenju uzročnika bolesti vinove loze, crne pjegavosti  (Phomopsis viticola), plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator).

Isto tako spomenuti uvjeti pogoduju pojavi i širenju ekonomski značajnih bolesti na koštičavome voću – kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) i šupljikavosti lista (Clasterosporium carpophilum), kao i na jezgričavome voću (jabuka) – krastavosti jabuke (Venturia inequalis) i pepelnice

(Podosphaera leucotricha).

Na povrtnim kulturama (krumpir, rajčica) je moguća pojava bolesti plamenjače

(Phytophtora infestans) i koncentrične pjegavosti lista (Alternaria solani).

Na ostalome povrću su također moguće plamenjače i pepelnice.

Stoga preporučujemo provedbu zaštitnih mjera s  raspoloživim i dozvoljenim  pripravcima prema podacima  o registriranim SZB u RH koji se vode u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Pritom valja voditi računa o karenci za kulture koje su u skoroj berbi.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.
E – mail: Ivan.Simicevic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis