Obavijest proizvođačima tikvica! 24.05.2017.

Tikvice su u intenzivnom porastu i cvatu. Vlažno i sparno vrijeme pogoduje razvoju biljnih bolesti na tikvicama . Potrebno je provesti zaštitu proziv najvažnijih gljivični bolesti plamenjača tikvice (Pseudoperonospora cubensis)  i pepelnice tikvice (Erysiphe Cichoracearum) , te sive plijesni ( Botrytis cinerea). Vrlo je važno poštivati karencu fungicida obzirom da je berba počela ili je vrlo blizu. Uvjeti za razvoj plamenjače tikvica su raspon temperature od 20 -25 0 C i relativne vlage zraka do 90 %, simptomi napada gljivice su žute pjege na licu mlađih listova. Registrirani fungicidi za plamenjaču  ; Infinito ( K 3 dana), Dithane DG neotec ( K 3 dana), Polyram DF ( K OVP),  Equation pro ( K 10 dana), Neoram WG ( K 20 dana) , Ranman 400 SC ( K 3 dana) .

Uvjeti za razvoj pepelnice su suho i vlažno vrijeme ( visoka vlaga zraka i temperature od 25-280 C), simptomi napada gljivice su pepeljasta prevlaka na licu listova , peteljki, cvjetova. Registrirani fungicidi protiv pepelnice  Reflect ( K 1 dan), Ortiva ( K 3 dana), Stroby WG ( K 3 dana), Karathane gold 350 EC ( K 3 dana), Crystal ( K 7 dana), Indar 5 EW ( K 7 dana), Fond 12 E ( K 7 dana), Nativo WG ( K 3 dana), domark 40 ME (K 7 dana), 

Siva plijesan na tikvicama ; Teldor SC 500 ( K 3 dana).

Insekticidi dozvoljeni u tikvicama protiv najvažnijih štetnika ( lisne uši, grinje, stjenice, sovice ): Kaiso ( K 3 dana), Kraft 18 EC ( K 3 dana), Teppeki 500 WG ( K 3 dana), Decis 100 EC ( K 3 dana), Scatto ( K 3 dana), Rotor super ( K 3 dana), Neemazal T/S ( K 3 dana) .

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).

                                                                                    

                                                                               Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.
e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis