Obavijest proizvođačima kukuruza! 24.05.2017.

Proizvođači koji nisu primijenili zemljišne herbicide nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza ili je njihov učinak iz nekog razloga izostao, mogu ići u primjenu sredstva nakon nicanja kukuruza i korova sa herbicidima koji imaju dominantno djelovanje preko lista. Tretirati treba kad se najavi nekoliko dana bez kiše, da nakon tretmana korov što bolje upije herbicid. Izbor herbicida ovisi o korovnim vrstama prisutnim u kukuruzu i fazi razvoja. Upozoravamo proizvođače da pregledaju svoje usjeve i izvrše pravovremenu zaštitu.

Za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova može se primijeniti: Deherban A extra, Boss, Starane 250, Vega, Banvel 480 S, Faraon, Motikan, Dimbo 480, Esteron extra 600 EC, Mustang.

Za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih travnih korova može se primijeniti: Motivell extra 6 OD, Trawel, Tarot 25 DF, Principal 53,6 WG, Kelvin 40 SC.

Gotove tvorničke kombinacije koje djeluju i na širokolisne i na travne korove su: Cyntel 51 WG, Elumis, Task 64 WG, Principal pluss 66,5 WG, Capreno.

Herbicidima je preporučljivo dodati jedan od okvašivača, koji će smanjiti površinsku napetost lista i poboljšati prianjanje herbicida na korov.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

Marina Buketa, mag. ing. agr.
E-mail: Marina.Buketa@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis