Obavijest proizvođačima jabuka! 24.05.2017.

Proizvođače jabuka upućujemo na oprez  zbog kritičnoga ulova štetnika jabučnoga savijača (Cydia pomonella ) na opažačkim mjestima.

Stoga preporučujemo provedbu zaštitnih mjera s jednim od raspoloživih i dozvoljenih pripravaka:

RANNER 240 SC ili AFFIRM ili CORAGEN 20 SC ili MOSPILAN 20 SG ili IMIDAN 50 WG ili DECIS 2,5 EC

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.
E – mail: Ivan.Simicevic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis