Obavijest voćarima! 23.05.2017.

Proizvođačima jezgričavog voća (jabuka, kruška) preporuča se zaštita nasada protiv krastavosti ili fuzikladija (Venturia spp.) kombinacijom sistemičnog i kontaktnog pripravka:

-od sistemičnih pripravaka koristiti DifcorEC, Fond 12E EC, Indar 5 EW, Score EC ili Zato plus WG.
-od kontaktnih pripravaka koristiti Antracol 70 WP, Captan 80 WG, Dithane WP, Polyram DF ili Mankozeb WP.

Navedeni sistemični pripravci imaju efikasno djelovanje i na pepelnicu jabuka.

Vlasnicima nasada šljiva savjetuje se preventivna zaštita protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i plamenjače (Polystigma rubrum) jednim od slijedećih pripravaka: Captan 50 WP ili Polyram DF.

Proizvođačima višanja i trešanja savjetujemo zaštitu njihovih nasada protiv:

kozičavosti (Blumeriella jaapii) jednim od slijedećih pripravaka: Chromodin WP, Captan 80 WG ili Merpan 80 WDG.

            – trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi L.) jednim od slijedećih pripravaka: Rogor 40 EC (K 21 dan) ili Mospilan 20 SP (K 14 dana).

Posebnu pozornost obratiti na karencu obzirom na vrijeme sazrijevanja trešanja.

Zbog što učinkovitijeg djelovanja spomenutih pripravaka savjetujemo korištenje nekog od okvašivača poput: Dash HC, Break Thru, Inex, ili Etalfix.

Zaštitu voćnjaka obavljati u večernjim satima i/ili za mirna vremena kako bi se očuvalo što više korisnih kukaca u nasadu.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama. Sve nejasnoće, dodatna objašnjenja i više informacija o pripravcima voćari mogu dobiti i u Fitosanitarnom informacijskom sustavu na web stranici MPŠRR (http://fis.mps.hr/trazilicaszb).

mr.sc. Ivica Lovrinčević, dipl. inž. agr.
e-mail: Ivica.Lovrincevic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis