Obavijest vinogradarima! 23.05.2017.

Na osnovu pregleda više vinograda u našoj županiji može se zaključiti kako rane sorte počinju s cvatnjom, a kasnije intenzivno razvijaju mladice. Najavljuju se slabe oborine tijekom idućih nekoliko dana što u kombinaciji sa toplim vremenom daje idealne uvjete za razvoj bolesti. Savjetujemo stoga zaštitu vaših nasada vinove loze.

Zaštitu vinograda koji ulaze u cvatnju protiv plamenjače (Plasmopara viticola) obavite jednim od slijedećih kombiniranih sistemično-kontaktnih pripravaka: Mikal Flash WG, Mikal Premium F, Melody duo WP, Forum Star DF, Winner Flow SC, Ridomil Gold Combi WG ili MZ, Pergado MZ WG, Galbem F WG, Galben M WG, Electis WG, Acrobat MZ WG i sl.

Vinograde protiv pepelnice (Uncinula necator) zaštitite koristeći jedan od slijedećih pripravaka: Falcon 460 EC, Topas 100 EC, Nativo WG, Crystal KS, Postalon 90 SC, Collis KS, Tilt EC, Vivando KS i sl.

 Pripravci poput: Cabrio Top DF, Quadris SC, Universalis SC registrirani su za suzbijanje obje spomenute bolesti.

Zaštitu kasnijih sorti obaviti kontaktnim pripravcima poput: Mankozeb WP, Dithane M-45 WP, Antracol 70 WG, Futura 50 WP, Polyram DF,

Radi što bolje efikasnosti korištenih pripravaka na patogene savjetuje se i korištenje okvašivača kao što je Break Thru, Etalfix Pro, Inex ili Dash HC.

Zaštitu vinograda obavljati u večernjim satima i/ili za mirna vremena.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama. Sve nejasnoće, dodatna objašnjenja i više informacija o pripravcima voćari mogu dobiti i u Fitosanitarnom informacijskom sustavu na web stranici MPŠRR (http://fis.mps.hr/trazilicaszb).

mr.sc. Ivica Lovrinčević, dipl.ing. agr.
e-mail: Ivica.Lovrincevic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis