OBAVIJEST PROIZVOĐAČIMA KUKURUZA 23.05.2017.

Nakon trećeg lista kukuruza primjenjuju se herbicidi koji imaju dominantno djelovanje preko lista korova. Njihova djelotvornost ne ovisi o oborinama, a izbor se vrši ovisno o prisutnim korovima na parceli.

Jednogodišnji širokolisni korovi (ambrozija, loboda, štir, dvornici i dr.) najosjetljiviji su kada imaju 2-4 lista. Za njihovo suzbijanje mogu se koristiti herbicidi Basagran super, Peak 75 WG, Harmony SX, Harass 75 WG, Mezmer ili Callisto 480 SC.

Preparati Banvel 480S, Kolo 480S, Faraon, Motikan, Callam, Lontrel 300, Logo 300, Lontrax, Boss, Starane 250, Pluss, Tomigan 250 EC, Fluxyr 200 EC, Patrol 200, Starline, Vega, Cambio, Casper 55 WG, Mustang, Dicopur Max, Deherban A Extra i dr. osim jednogodišnjih suzbijaju i višegodišnje širokolisne korove (slak, osjak, …).

Za suzbijanje travnih korova (koštan, muhari, svračica, proso, sirak, pirika i dr.) primjenjuju se sredstva Motivell, Kelvin OD, Nicogan OD, Nicosh, Innovate 240 SC, Marvel, Milagro, Tarot 25 DF, Trawel, Equip  i dr. U slučaju jake zakorovljenosti ili dugog razvučenog nicanja korova predlažemo razdijeljenu dvokratnu primjenu.

Ukoliko su prisutni travni i širokolisni korovi potrebno je kombinirati pojedina sredstva ili koristiti već gotove tvorničke kombinacije kao npr. Principal Pluss 66,5 WG, Cyntel 51 WG, Elumis, Task 64 WG, Monsoon Active, Capreno i dr.

Radi povećanja prianjanja sredstva za biljku potrebno je dodati neki od odgovarajućih okvašivača.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Mirta.Krizanic.Bozuric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis