Obavijest voćarima 19.05.2017.

Za subotu je najavljena kiša, stoga je prije kiše potrebno provesti zaštitu nasada od infekcije uzročnikom krastavosti plodova i mrljavosti listova (Venturia inaequalis).

Voćarima preporučamo da obave preventivnu zaštitu plodova jabuka od uzročnika krastavosti (Venturia inaequalis) primjenom površinskog fungicida Delan 700 WDG, Delan Pro, Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Faban ili Chorus 75 WG.

Ako se zaštita provodi nakon kiše potrebno je dodati sistemični fungicid na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone) ili fenbukonazola (Indar 5 EW).

Navedeni sistemični pripravci daju zaštitu i od pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti zakonom na propisani način. Možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. (Gubaševo  47c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

                                                                                                Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
                                                                                   E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna

Pripremi za ispis