Obavijest tržnim proizvođačima krumpira 19.05.2017.

Većina tržnih proizvođača krumpira ove je godine sadnju započela već od sredine mjeseca ožujka i završila tijekom prve dekade travnja! Od početka zadnje dekade proteklog mjeseca bilježimo početak nicanja i naknadnog porasta cime krumpira. Nasreću, niske temperature zabilježena 21. i 22. travnja o.g. nisu u središnjem dijelu Županije značajno uništile da tada razvijenu cimu na poljima sa ranijom sadnjom (kao primjerice protekle 2016. godine)! Od sredine zadnjeg tjedna proteklog mjeseca bilježimo nagli rast i razvoj krumpirišta na svim međimurskim lokalitetima (već krajem prve dekade svibnja o.g. vrlo rana sorta Adora je na nekim poljima u okolici Belice započela cimom „zatvarati redove“)! Također, od kraja travnja i početka svibnja o.g. bilježimo kišno razdoblje koje je nedostajalo u većem dijelu ožujka i mjeseca travnja (vidi Tablicu 1.)!

Tablica 1. Količina oborina, prosječna temperatura zraka i zadržavanje vlage na nekim mjernim lokalitetima u Međimurju tijekom travnja i prve polovice mjeseca svibnja o.g.:

Lokalitet

travanj 2017.

prva polovica svibnja 2017.

kiša

°C

vlaženje

kiša

°C

vlaženje

Belica

41,6 mm

11,2

5.815 min

45,8 mm

14,9

4.975 min

Orehovica

40,2 mm

11,5

2.870 min

55,0 mm

13,6

3.025 min

Novakovec

28,0 mm

10,9

5.135 min

34,0 mm

15,2

4.820 min

D. Pustakovec

22,4 mm

11,3

5.555 min

43,4 mm

15,1

5.655 min

Prosječna vlažnost zraka u travnju 91,5 %, a u prvoj polovici svibnja 80,9 %!

Valja istaknuti da su oborine prikazane u Tablici 1. zabilježene uglavnom u razdoblju od 28. travnja do 15. svibnja o.g. (od početka nicanja krumpira), pa su time ovog proljeća ostvareni značajni uvjeti (85 %) za vrlo ranu pojavu najopasnije bolesti krumpirove plijesni ili plamenjače (Phytophthora infestans)! Prema iskustvima iz 2014. sezone svakako treba redovito provjeravati zdravstveno stanje cime krumpira u blizini mjesta gdje se odlažu hrpe odbačenih gomolja nakon čišćenja skladišta. Odbačeni prošlogodišnji gomolji nepokriveni slojem zemljišta ili bez pokrivanja plastičnom PVC folijom mogu biti značajan izvor zaraze uzročnikom plamenjače na obližnjim poljima krumpira.

VAŽNO: Ove sezone već u zadnjih 10-tak dana mjeseca svibnja i prvom tjednu mjeseca lipnja svakako treba u krumpirištima potražiti moguće prve "oaze" sa plamenjačom (Phytophthora) ili prve simptome koncentrične pjegavosti (Alternaria), uz obavezno provođenje prvih mjera kemijske zaštite primjenom fungicida radi suzbijanja ove dvije bolesti cime!

Prema iskustvima iz 2014. sezone svakako treba redovito provjeravati zdravstveno stanje cime krumpira u blizini mjesta gdje se odlažu hrpe odbačenih gomolja nakon čišćenja skladišta. Odbačeni prošlogodišnji gomolji nepokriveni slojem zemljišta ili bez pokrivanja plastičnom PVC folijom mogu biti značajan izvor zaraze uzročnikom plamenjače na obližnjim poljima krumpira. Moguće nove obilnije oborine (u količini većoj od 10tak mm)  najavljene su narednog vikenda, pa u zadnjoj dekadi mjeseca svibnja o.g. tržnim proizvođačima krumpira preporučujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje usjeva, te poduzeti prve mjere vrlo rane mjere zaštite od uzročnika bolesti cime. Porast temperatura na vrijednosti veće od +26°C, pa očekujemo i uvjete povoljne za razvoj koncentrične pjegavosti cime krumpira (Alternaria solani) na osjetljivim sortama krumpira.

Primjerice, dopuštenje za suzbijanje obje najvažnije bolesti cime krumpira, plamenjače (Phytophthora) i koncentrične ili crne pjegavosti (Alternaria), u našoj zemlji imaju neki od navedenih pripravaka: Acrobat MZ u količini 2,0 kg/ha, Antracol Combi WP ili Manoxanil WP u količini 2,5 kg/ha, Electis WG u količini 1,8-2 kg/ha, Profilux DF u količini 2,5 kg/ha, Zignal Super SC (0,5 lit./ha) i dr.! Bolji preventivni učinak protiv rane pojave plamenjače ili krumpirove plijesni (Phytophthora) daju specifični fungicidi: Infinito SC (1,2-1,6 lit./ha), Revus SC (0,6 lit./ha) i Ranman Top SC (0,5 lit./ha)!

Kratku karencu u trajanju samo 7 dana imaju pripravci Ranman Top SC, Revus SC, Ortiva SC i Shirlan SC, pa ih je moguće koristiti na usjevima ranih sorata, s kojih polja se urodi gomolja planiraju vaditi kao "mladi krumpir"!

VAŽNO: Značajno veća opasnost od mogućih primarnih zaraza plamenjačom na poljima krumpira uz riječne doline Drave (npr. Orehovica, Vularija, Totovec i dr.) i Mure (Podturen, Dekanovec, Domašinec i dr.) zbog značajno dužeg zadržavanja rose i magle (u dva smo svibanjska jutra o.g. bilježili maglu!). Veći rizik od pojave bolesti je također na površinama gdje se krumpir češće uzgaja u ponovljenoj sadnji i na mjestima gdje se odlažu (zaoravaju) odbačeni gomolji! Prvu pojavu plamenjače krumpira očekujemo na ranijim sortama, bujnije cime a osjetljivim na ovu bolest (npr. Riviera, Adora, Colomba i dr.). Također, neke dominantne srednje rane sorte također su osjetljive na plamenjaču krumpira (npr. Vineta, Sylvana, Bellarosa, Arizona i dr.)!

Već krajem mjeseca travnja o.g. primijećena je prva pojava prezimljujuće populacije odraslih oblika krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), ali tek u uvjetima vrlo toplih i sunčanih dana očekujemo iz odloženih jaja prvu masovniju pojavu pojavljuju njihovih  ličinki! Napad ličinki krumpirove zlatice također je u pravilu brojniji na usjevu krumpira koji se razvija sadnjom sjemena iz vlastite reprodukcije! Za folijarno suzbijanje ličinki krumpirove zlatice preporučujemo naizmjeničnu primjenu insekticida iz različitih kemijskih skupina (vidi Tablicu 2.). Primjenu insekticida planirati tek nakon prve pojave ličinki krumpirove zlatice, zbog čega je potrebno redovito pratiti zdravstveno stanje cime krumpira.

Tablica 2. Neki pripravci iz različitih kemijskih skupina za suzbijanje krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata):

Skupina

Djelatna tvar

Pripravak

Primjena

Neonikotinoidi

*tiametoksam

Actara 25 WG

0,06 kg/ha

tiakloprid

Calypso 480 SC

0,1 lit./ha

tiakloprid & deltametrin

Proteus OD

0,35-0,75 lit./ha

acetamiprid

Mospilan

0,08-0,12 kg/ha

*imidakloprid

Confidor 200 SL, Boxer, Kohinor, Dali

0,25-0,5 lit./ha

Naturaliti

spinosad

Laser

0,1-0,15 lit./ha

Fenilkarbazoni

metaflumizon

Alverde SC

200-250 ml/ha

Diamidi

klorantanilpirol

Coragen SC

0,05-0,06 lit./ha

*VAŽNO: Uredbom Europske komisije od 24.5. 2013. godine insekticidima na osnovi tiametoksama (Actara WG) i imidakloprida (Confidor, Boxer, Rapid, Congo, Dali i Kohinor 200 SL ) je zabranjena folijarna tretiranje biljaka prije i tijekom cvatnje zbog zaštite oprašivača (pčela medarica, bumbara i solitarnih pčela)! Do zabrane su dovele spoznaje o mogućim negativnim posljedicama za pčelinje zajednice od ostataka neonikotinoida (npr. tiametoksam, imidakloprid) u gutacijskoj tekućini i peludu tretiranih biljaka!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis