Obavijest proizvođačima plantažnih nasada jabuke i kruške 19.05.2017.

Od posljednje preporuke za zaštitu plantažnih nasada proteklo je 8 dana. Na svim mjernim stanicama najveća količina oborina zabilježena je 16. svibnja, ukupna količina oborina za razdoblje od 11. do 18. svibnja prikazana je u tablici 1.

Tablica 1: Količina oborina zabilježena na mjernim stanicama u razdoblju od 11. svibnja do 18. svibnja

Lokalitet

Količina oborina mm/m2

Voloder

45,3

Ruškovica

77,1

Katoličko Selišće

65,9

Repušnica

31,9

Letovanski Vrh

57,9

 

Mogućnost novih oborina meteorolozi najavljuju tijekom vikenda. Zbog intenzivnog porasta i ispiranja prethodne zaštite predlažemo da se izvrši tretiranje nasada jabuka i krušaka. U preventivnoj zaštiti protiv krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) moguća je primjena pripravaka: Polyram DF, Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Delan 700 WDG, Delan Pro, Kaptan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG, Kapetan 80 WG ili Caption 80 WG.

Proteklih dana bilježimo visoku relativnu vlagu zraka, što će s daljnjim porastom temperature zraka pogodovati jačem širenju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), osobito u nasadima sa jakom prošlogodišnjom zarazom.

U nasadima jabuka gdje je prisutna jača zaraza pepelnicom prednost dajemo pripravcima: Luna experience, Domark 40 ME ili Nimrod 25 EC. Ukoliko se koristi pripravak Nimrod 25 EC ne preporuča se miješanje s pripravcima na bazi mankozeba, propineba i metirama.

Na području Moslavine početak leta jabučnog savijača (Cydia pomonella) bilježimo od 12. travnja, a kritičan ulov zabilježen je krajem travnja i početkom svibnja. Za suzbijanje jabučnog savijača predlažemo primjenu insekticida: Calypso SC 480, Mospilan 20 SP ili Reldan 22 EC. Navedeni insekticidi dopušteni su za suzbijanje lisnih uši čija je brojnost u porastu.

U nasadima jabuka gdje je prisutna zaraza s jabučnom krvavom uši (Eriosoma lanigerum), predlažemo primjenu pripravaka: Movento ili Pirimor 50 WG.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

                                                                                   Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis