Obavijest proizvođačima jabuka i kruške 19.05.2017.

U nasadima jabuke i kruške prije najavljenih oborina ,koje se predviđaju za vikend, treba obaviti zaštitu protiv krastavosti jabuke. Za preventivnu zaštitu koristiti kontaktne pripravke vodeći računa da koristite različite djelatne tvari: Polyram DF, Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Delan 700 WDG, Delan Pro, Kaptan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG

Uz dodatak pripravka na bazi sumpora za suzbijanje pepelnice jabuke: Cosavet DF, Chromosul 80, Chromosul WG Thiovit jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Sumpor SC-80, Brimflo, Microthiol special disperss.

Praćenjem leta jabučnog savijača (Cydia pomonella), najveći ulov zabilježen je koncem travnja i početkom svibnja, a praćenjem suma efektivnih temperatura utvrđen je rok kada bi trebalo obaviti tretiranje protiv ovog štetnika.  

Za suzbijanje jabučnog savijača u nasadima gdje je ostalo ploda potrebno je provesti tretiranje nekim od dolje navedenih insekticida koji će ujedno suzbiti i lisne uši (Aphididae), čija je pojava također uočena: Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Reldan 22 EC.

U nasadima gdje postoji problem sa jabučnom krvavom uši (Eriosoma lanigerum) moguće  je izvršiti tretiranje  pripravkom Movento.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

Pripremi za ispis