Obavijest proizvođačima jabuka 19.05.2017.

U protekli sedam dana prevladavalo je promjenjivo vrijeme, a ovisno o lokaciji, palo je od 15 do 20 litara kiše po četvornom metru.

Voćarima preporučamo da obave preventivnu  zaštitu plodova  jabuka od uzročnika krastavosti (Venturia inaequalis)  primjenom površinskog fungicida Delan 700 WDG, Delan Pro, Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Faban ili Chorus 75 WG.

Za zsštitu od pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) mogu se koristiti pripravci Luna experience, Domark 40 ME ili Nimrod 25 EC. Ukoliko se koristi pripravak Nimrod 25 EC ne preporuča se miješanje s pripravcima na bazi mankozeba, propineba i metirama.

Početak leta jabučnog savijača (Cydia pomonella)zabilježen je sredinom travnja, a optimalni uvjeti za kopulaciju i odlaganje jaja tek početkom svibnja. Za suzbijanje jabučnog savijača predlažemo primjenu insekticida: Calypso SC 480, Mospilan 20 SP ili Reldan 22 EC. Navedeni insekticidi dozvoljeni su i za suzbijanje lisnih uši.

U nasadima jabuka gdje je prisutna zaraza s jabučnom krvavom uši (Eriosoma lanigerum) za bilježen je prelazak krvave uši na zelene biljne dijelove te je vrijeme za suzbijanje pripravcima Movento ili Pirimor 50 WG. Navedenim insekticidima potrebno je dodati i bijelo ulje.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis