Obavijest voćarima! 18.05.2017.

Meteorolozi najavljuju pogoršanje vremena ( od subote) što će pogodovati razvoju i infekcijama bolesti koštićavih vrsta (šupljikavosti lista, kozičavosti lista trešnje i višnje, narančaste pjegavosti lista, pepelnice breskve) i zato je  potrebno provesti  zaštitu primjenom  pripravaka:

Kultura

Bolest

Trgovački naziv

Marelica, višnja

 

 

Šljiva, višnja, koštićavo voće

Šupljikavost lista ( Stigmina carpophila)

 

Šupljikavost lista, narančasta pjegavost

Captan 80 WG, Merpan 80 WDG

 

Captan WP 50, Kastor

Trešnja, višnja

Kozičavost ( Blumeriella jaapii)

Chromodin S-65

Breskva,marelica

Pepelnica ( Sphaerotheca pannosa)

Luna experience ;Indar 5EW;Nativo ;ili pripravci na osnovi Sumpora

 

U nasadima koštićavog voća potrebno je pratiti brojnost lisnih ušiju, te prema potrebi obaviti zaštitu sa jednim od dozvoljenih pripravaka: npr. Pirimor 50WG (višnja K-14 dana, breskva,šljiva, marelica K-28 dana); Calypso SC 480( breskva, marelica,nektarina,trešnja,višnja K-14 dana); Teppeki 500WG( breskva,šljiva K-21 dan) i dr.

Zaštitu obaviti po mirnom vremenu.Poljoprivredne proizvođače podsjećamo na obvezu redovitog pregleda prskalica sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida ( NN14/2014) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida ( NN142/12). Popis ovlaštenih ispitnih stanica se nalazi na stranicama Ministarstva poljoprivrede. Uređaji koji ne podliježu pregledu: ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i ručni pogon, te leđni raspšivači na motorni pogon.

 Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prema uputama proizvođača. Svako tretiranje je evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

                                                                                Dipl ing. Agr. Zrinka Krpan-Buić
E-mail: Zrinka.Krpan.Buic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis