Obavijest proizvođačima kukuruza! 18.05.2017.

Nakon nicanja kukuruza, u periodu nakon razvoja 3. lista pa do razvoja 5.-6. lista ( što ovisi o pojedinom herbicidu) primjenjuju se tzv. translokacijski herbicidi.  Njih biljka ( korov) upija preko lista i zbog toga je važno da nakon primjene ovih herbicida ne pada kiša barem nekoliko sati, kako ne bi došlo do ispiranja herbicida sa biljke prije nego ih biljka upije.

Odabir herbicida ovisit će o korovima koji zakorovljuju vaše površine no generalno ih možemo podijeliti u tri skupine:

  1. Za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova: Deherban Extra, Lontrel 300, Logo 300, Boss, Lontrax, Starane 250, Pluss, Vega,Banvel  480 S, Kolo 480 S, Faraon, Motikan, Dimbo 480  i dr.
  2. Za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih travnatih korovaMotivell Extra, Trawel, Tarot 25 DF, Magnum, Principal 53,6 i dr.
  3. Kombinirani- za suzbijanje širokolisnih i travnatih korova: Cyntel 51 WG,Elumis, Task 64 WG, Principal plus ,5 WG.

Herbicidaima je preporučljivo dodati jedan od  okvašivača, koji će poboljšati prianjanje herbicida na korov.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS). 

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

                                                                                                Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
                                                                                 E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis