Obavijest proizvođačima jagode! 18.05.2017.

Jagode su počele sa berbom. Kišno vrijeme u berbi pogoduje razvoju gljivice uzročnika sive plijesni (Botrytis cinerea), stoga je potrebno preventivno zaštititi plodove protiv navedene  bolesti nekim od fungicida dozvoljenim za tu namjenu u jagodama vodeći računa o karenci primijenjenog sredstva:

Jagode na otvorenom : Teldor SC 500 (karenca 3 dana) i Scala ( karenca 3 dana) , Switch 62,5 WG (7 dana karenca), Pyrus  400 SC ( 3 dana karenca), Signum ( karenca 3 dana).

Jagoda u zaštićenom prostoru : Scala ( karenca 3 dana)

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja prema. U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Rok do kojeg uređaji moraju biti pregledani je do 26. 11. 2016. ( barem jednom)!!!!

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis