Obavijest proizvođačima lijeske ! 17.05.2017.

Pregledom nasada lijeske  uočena su oštećenja na listovima od štetnih gusjenica  i voćnih pipa (Phyllobius spp.), s obzirom na lisnu masu štete nisu većeg značaja. Kao i svake godine potrebno je pratiti i pojavu lisnih ušiju (Aphididae ) .Obavezno  je vršiti  pregled i na prisutnost štetnih stjenica (Gonocerus,Piezidorus,Palomena,Piezodorus,Nezara,Dolycoris i dr.) jer  kod  lijeske mogu biti prenosioci gljivičnog oboljenja, pljesnivosti i truleži jezgre

( Nematospora coryli).

Na terenu su neki proizvođači utvrdili pojavu  ljeskotoča (Balaninus nucum). Njega je  moguće je pratiti  metodom otresanja. Pregled treba raditi u rano jutro ili navečer. Kritičnom brojkom smatra se ulov 3-4 pipe po grmu.

I dalje pratiti ljeskovu grinju koja se na nekim lokalitetima javlja u jačoj mjeri.

U nekim nasadima lijeske dozvolu za suzbijanje štetnika pripravci navedeni u tablici 2.

Tablica 2.

Aktivna tvar

Naziv pripravka

Štetenik

Doze i karence

Tiakloprid

Calypso SC 480

ljeskotoč

0,2 l  70 dana

 

Lambda-cihalotrin

 

Kaiso

Lisne,uši,majski hrušt,krasnik

0,15-0,30 kg/ha

14 dana

Spinosad*

Laser

Jabučni savijač

20-30 ml/ha 7 dana

Klorantraniliprol

Coragen 20 SC

Kornjaši,leptiti

0,18-0,30l/ha

14 dana

Deltametrin

Decis 100 EC

 

Sccato

 

Rotor super

 

Lisne uši,jabučni i kestenov savijač

0,105-0,125l/ha

30 dana

 

0,42-0,50 l/ha

Azadiraktin*

NEEMAZAL-T/S

Stjenice

2-3l/ha        7 dana

Piretrini*

ASSET

Lisne uši, stjenice,medeči cvrčak

 

1-1,2 l/ha

*       Primjena  ovih preparata dozvoljena u ekološkoj proizvodnji i zaštiti.

Od bolesti u nasada lijeske iza većih oborina obično se javljaju na listovima simptomi  sive pjegavosti lista( Gloeosporium coryli).  Na plodovima lijeske osobito nakon pojave štetnih stjenica ili ljeskotoča koji čine mehanička oštećenja, može iza vlažnog vremena  doći do pojave truleži ploda (Monilinia spp). Pepelnica lijeske se obično javlja tek krajem vegetacije, konac kolovoza i rujan (Phyllactinia coryli).Za suzbijanje bolesti na lijesci dozvolu imaju slijedeći pripravci. Tretiranje provoditi od sredine svibnja.

Tablica 1.

Aktivna tvar

Naziv pripravka

Bolesti

Doze

Bakreni spojevi*

Bordoška juha caffaro 20 WP

trulež ploda-svibanj,lipanj

bakterijoze-jesen

0,6 – 1 kg/hl

 

Bakreni spojevi*

Champion WG 50

bakterijske i gljivične bolesti (osim pepelnice)

 

2-3 kg/ha

Bakreni spojevi *

Cuprablau Z

Bakterijska pjegavost

2 kg/ha

Bakreni spojevi*

Neoram WG

rak kore

jesen -zima 0,45 %

prolj.-ljeto 0,20 -0,25 %

Sumpor*

Cosavet DF

pepelnica

0,2 % kraj ljeta i jesen

Sumpor*

Microthiol special disperss

Pepelnica i lijeskova grinja

3-5 kg /ha

       

Piraklostrobin,boksalid

Signum

siva pjegavost lista

1 kg /ha

*Ovi pripravci se mogu koristiti u ekološkoj proizvodnji i zaštiti lijeske.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja te atestirati strojeve za primjenu sredstava za zaštitu bilja  i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

 

 

 

 

 

Pripremi za ispis