Obavijest proizvođačima kukuruza 17.05.2017.

U tijeku je sjetva kukuruza. Nakon sadnje, a prije nicanja kukuruza mogu se primijeniti zemljišni herbicidi kako bi se omogućilo rast kukuruza bez prisutnosti korova. Neki od navedenih herbicida mogu se primijeniti i u ranoj fazi poslije nicanja kukuruza.

Jednogodišnje uskolisne i neke širokolisne korove u fazi prije nicanja kukuruza suzbijaju herbicidi: Dual gold 960 EC  Stomp 330 E, Dost 330 EC, Stomp aqua CS, Pendus 330EC, Pendigan 330 EC, Sharpen 330 EC, Wing P, Frontier X2.

Herbicidi koji suzbijaju širokolisne i uskolisne korove prije ili u ranoj fazi poslije nicanja  su:  Camix, Lumax, Primextra TZ gold 500 SC, Click 50 FL, Akris, Adengo SC, Merlin WG, Koban 600,  Koban T.

Jednogodišnje širokolisne korove nakon sjetve, prije nicanja i (ili) u ranoj fazi poslije nicanja  suzbijaju herbicidi: Harass 75 WG, Harmony SX, Linurex 50 SC, Racer 25 CS, Racer 25 EC, Callisto 480 SC, Mezmer, Pledge 50 WP.

Dozacija herbicida koji se mogu koristiti u oba roka primjene (nakon sjetve, a prije nicanja te rana faza nakon nicanja kulture) je različita.

Da bi se herbicid aktivirao vrlo je važno da je tretirana površina vlažna!

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja

te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis