Obavijest vinogradarima! 16.05.2017.

Upozoravamo vinogradare, kako nestabilni vremenski uvjeti s povremenim oborinama pogoduju pojavi i širenju uzročnika bolesti vinove loze, crne pjegavosti  (Phomopsis viticola), plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator).

Stoga preporučujemo provedbu zaštitnih mjera s  raspoloživim i dozvoljenim  pripravcima prema podacima  o registriranim SZB u RH koji se vode u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.
E – mail: Ivan.Simicevic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis