Obavijest proizvođačima kukuruza! 16.05.2017.

U kukuruzu se primjena herbicida provodi  i nakon nicanja kukuruza i korova,  a izbor pripravka ovisi o korovnim vrstama u usjevu.

Višegodišnje i jednogodišnje travne korove suzbijaju herbicidi:  Marvel, Tarot 25DF, Talon  Motivell, Kelvin OD, Nicogan OD, Milagro, Magnum, i dr. 

Širokolisne korove (jedno i višegodišnje) suzbijaju: Banvel 480 S, Faraon, Motikan, Cambio, Dimbo 480  i dr.

Gotove tvorničke kombinacije  koje suzbijaju travne i širokolisne korove su:  Principal Plus 66,5 WG,  Cyntel 51WG,  Task 64 WGi dr.

Radi boljeg prijanjanja dodati  okvašivač.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama Ministarstva poljoprivrede. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja ( Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14).

                                                                                  Vesna Bradić, dipl.ing.
Vesna.Bradic@avjetodavna.hr

Pripremi za ispis