Obavijest voćarima! 15.05.2017.

Od zadnje preporuke za zaštitu voćaka od bolesti lista prošlo je 14 dana. U tom vremenskom periodu vladali su povoljni uvjeti za širenje bolesti, te stoga preporučamo da se ponove mjere zaštite prema preporuci od 02. svibnja 2017. godine.

Iako su štete od mraza i u ovoj godini dosta velike, ovisno o lokalitetu zabilježene su štete od djelomičnog gubitka ploda pa do potpune štete na plodu, nužno je održavati stabla u dobroj kondiciji i u nasadima provoditi redovite mjere zaštite protiv bolesti lista.

Uslijed jačih zaraza bolestima lista voćke mogu prerano izgubiti list što ih iscrpljuje, te utječe na zametanje cvjetnih pupova i rodnost u idućoj godini vegetacije. Takva biljka se ne može dobro pripremiti za zimu i kao takva osjetljivija je na niske temperature ili temperaturna kolebanja tijekom zime. Za posljedicu može biti izraženije sušenje voćaka.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja

te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis